ࡱ> HJG@3bjbjޤ4<ƴƴj+<<<<<PPP84PJ0$zN9<<<<<y?Po0Jjozjj<Jj :Krtkie porwnanie kodowania dzwiku w technikach DAB+ i DAB MateriaB dla przypomnienia - skrt informacji ze strony World DMB dotyczcej jako[ci dzwiku w systemach DAB+ i DAB. Aktualny system DAB+ a system DAB poprzedni (z punktu widzenia jako[ci dzwiku) DAB+ wykorzystuje kodowanie HE-AAC v.2 (MPEG-4), bdce obecnie najbardziej wydajnym schematem kompresji, pozwalajcym w miejscu poprzednio zajmowanym w multipleksie przez jeden program umie[ci teraz do trzech takich programw. KanaB DAB+ o przepBywno[ci 40 kb/s ma podobn (a czasem nieznacznie lepsz) jako[ od kanaBu DAB o przepBywno[ci 128 kb/s. Kodek HE-AAC v2 jest poBczeniem trzech rozwizaD: - podstawowego kodeka AAC (Advanced Audio Coding zaawansowane kodowanie dzwiku), - narzdzia komprymujcego o nazwie SBR (Spectral Band Replication odtwarzanie widma sygnaBu), - narzdzia komprymujcego o nazwie Parametric Stereo (PS stereo parametryczne). Kodek AAC jest schematem powszechnie znanym i stosowanym w nastpujcych rozwizaniach: iPod, DRM (Digital Radio Mondiale), 3GPP/3GPP2 (telefonia komrkowa), T-DMB, S-DMB (Korea), MediaFLO, ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting; Japonia), DVB-H, XM Satellite Radio (USA), HD Radio (USA). Narzdzie SBR zwiksza stopieD kompresji poprzez dobieranie najlepszej przepBywno[ci dla niskich (i [rednich) czstotliwo[ci kodowanego sygnaBu oraz doBcza informacj dodatkow, odpowiedzialn za czstotliwo[ci wysokie. Dekoder odtwarza czstotliwo[ci wysokie metod analizy czstotliwo[ci [rednich/niskich i wykorzystywania doBczanej przez koder informacji dodatkowej. Taki schemat kodowania wymaga wyraznie mniejszej przepBywno[ci ni| to byBo wymagane przy kodowaniu dotychczasowym. Narzdzie Parametric Stereo dziaBa podobnie - w przeciwieDstwie do konwencjonalnego kodowania sygnaBu stereofonicznego koduje si tu wersj monofoniczn tego sygnaBu oraz informacj dodatkow (odpowiedzialn za skBadow stereo). W dekoderze nastpuje rekonstrukcja postaci stereo z sygnaBu mono oraz informacji dodatkowej. Kodek HE-AAC v.2 (jego trzy elementy) jest podzespoBem kodeka AAC, jego konfiguracja zale|y gBwnie od zakBadanej przepBywno[ci strumienia danych: - przy wysokich przepBywno[ciach wykorzystuje si peBny podstawowy kodek AAC, - przy przepBywno[ciach [rednich &Ndnrxz < H N d f h |  T d f h j ¾¾¾´{{{{{{h hEhKh bCJhKho5CJhKhEHh5CJhKh b5CJhKh 5CJhKh05CJhEHhh bh0h0hKh CJ hKh 5CJ hKhe95CJ hKhR#55CJ hKh05CJ 0zh . >^ "#|%f'h'--22222 $Ifgd7gd ^ f h x ~ 2 L 8>P26@z (*.8<l:BPjFJpt~^`nph74h>5h74h b5h74h05h74h[k5 hyuhhhZ#mh74hZ#m5h>hEh[kh bh h0FJbh~ .02<JRhNnz""*","."V"h"|""""""""#$#D#Z#z#~#####D$V$$$$$$$ %% %4%z%|%%#hB*CJOJQJ^JaJphhhyuhh Uhkh74h hZ#mhPWh0h bFstosuje si kombinacj podstawowego kodeka AAC oraz narzdzia SBR (jest to wwczas schemat HE-AAC) - przy przepBywno[ciach bardzo niskich pracuj wszystkie trzy elementy - AAC, SBR oraz PS (schemat oznaczony jako HE-AAC v.2). Kodowanie HE-AAC v.2 zapewnia t sam jako[ dzwiku przy 1/3 warto[ci strumienia wymaganego dla kodowania MPEG1/warstwa II. Ten schemat kompresji jest stosowany rwnie| w systemach DRM oraz DMB (dzwik w telewizji). W kodeku HE-AAC v.2 informacje multimedialne s lepiej zabezpieczone przed bBdami transmisji ni| w MPEG1/warstwa II. W DAB+ zmniejszono zauwa|alnie opznienie wystpujce przy przechodzeniu z jednej stacji do innej i dostrajaniu do tej stacji. Kodek HE-AAC v.2 umo|liwia rwnie| nadawanie dzwiku dooklnego (surround, dzwik otaczajcy). Stacje radiowe DAB nadawaBy sygnaB mono lub stereo. W DAB+ istnieje mo|liwo[ transmisji dzwiku otaczajcego (i jest to schemat zapewniajcy kompatybilno[ wsteczn). Nadawanej informacji stereofonicznej towarzyszy informacja dodatkowa, odpowiedzialna za skBadow dookln (i wykorzystujca bardzo maBy strumieD danych). Odbiorniki stereofoniczne pomijaj t informacj i odtwarzaj tylko dzwik stereo. Odbiorniki z funkcj dzwiku otaczajcego dekoduj informacj dodatkow i odtwarzaj dzwik w formacie dooklnym. Tak wic, przy relatywnie niskiej przepBywno[ci, nadawca mo|e oferowa jednocze[nie lepsze brzmienie przeznaczone dla odbiornikw surroundowych oraz wysokiej jako[ci dzwik stereo dla odbiornikw pozostaBych. System DAB+ inaczej reaguje na bBdy. W poprzednim systemie DAB im sygnaB cyfrowy byB sBabszy tym wiksze byBy sByszalne znieksztaBcenia. W DAB+ jest inaczej - przy stopniowo sBabncym sygnale, do pewnego poziomu nie sBycha |adnych znieksztaBceD, gdy za[ jako[ sygnaBu cyfrowego spadnie poni|ej tego poziomu (wzro[nie za bardzo liczba traconych ramek) pojawiaj si chwile ciszy. Badania potwierdziBy, |e wikszo[ sBuchaczy woli tak wBa[nie reakcj odbiornika. Generalnie DAB+ wyBcza si pzniej (lepiej radzi sobie z ni|sz jako[ci sygnaBu DAB), ale margines, liczony od odbioru bez znieksztaBceD do utraty odbioru, jest mniejszy.    PAGE \* MERGEFORMAT 2 %f&&&&&&&F'b'h'''''&(4(D(L(l()r)~))))))))))**J*L****&+2+f+++0,4,D,F,J,,,,,,-6-R-T-^-퓥#h>B*CJOJQJ^JaJph#h<B*CJOJQJ^JaJph#h< B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJph:^-`-h-n-z-~----.$.V.^........./X////////////0*04060B0l0z00001 1.10121ɷɥɷɁɷ#hsuB*CJOJQJ^JaJph#h*B*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph#hDB*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph#h7B*CJOJQJ^JaJph#h>B*CJOJQJ^JaJph021<1T1b1z1~1111J2L2N2^222222222222223303234363:3<3>3@3ɷɷɷɢ}t}phhKmHnHuh>jh>Uh]jh]Uhyuhyuhyu^J)hyuh B*CJOJQJ^JaJph#hDB*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph#hsuB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#2222222222383:3<3>3@3$a$ dgd>ckd$$IflSp##04 laytyu21h:pr. A!"#$% $$If!vh5##v#:V lS05#/ 4ytyuj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N rNormalny dCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy bob yuDefault 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH88 >0NagBwek p#>> >0 NagBwek Znak CJaJtH 4 @"4 >0Stopka p#:1: >0 Stopka Znak CJaJtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] < ***- %^-21@3 2@3 $&-!8@0( B S ?w| & ^`jp"-pz=BDIS[cmQ W a q jlmoprsuv279=HXY34AI%)49 P Y \ ! 1 1 = I ?@Wdus ,,BDb%STijv$#o rkh *^-74R#5,=PW bEHh[kZ#mw w]D507>< e9su<K0[Eyujl@iiXii4HHHH"UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"q1v2G||q0bb3HP $P b2!xx Morkowski MorkowskiOh+'0\  $ 0<DLT MorkowskiNormal Morkowski23Microsoft Office Word@l/V@\';@z?|՜.+,0 hp Hewlett-Packard Companyb Tytu !"#$%&()*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFIRoot Entry F|?KData 1Table'jWordDocument4<SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Publikacje inne - Publikacje - Radio cyfrowe - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krótkie porównanie kodowania dźwięku w technikach DAB+ i DAB

2015-02-03
Porównanie kodowania dźwięku w technikach DAB+ i DAB jest skrótem informacji ze strony World DMB dotyczącej jakości dźwięku w obu systemach.

dab-a-dab---jakosc-dzwieku.doc
Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie