RODO

Mając na uwadze wejście w życie, 25 maja 2018 r.,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO, w szczególności Art. 13 i 14 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest -

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa.
 
Osobą powołaną na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) przywołanego powyżej Rozporządzenia  do kontaktów
z Państwem w sprawach, których RODO dotyczy jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się kontaktować  pod adresem e-mailowym iod@krrit.gov.pl
 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle zdefiniowanym zakresie, niezbędnym do realizacji zadań, nałożonych na KRRiT ustawowo lub realizowanych na innej podstawie prawnej.  Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (w przypadku np. wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej czy Poczty Polskiej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania
(np. z podmiotami utylizującymi nośniku informacji).
 
Państwa dane osobowe, zapisane w formie papierowej i /lub elektronicznej są przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, według zasad ujętych w przepisach o archiwizacji. Oznacza to,
że dane osobowe mogą podlegać zniszczeniu po upływie od 5 do 50 lat, w zależności od kategorii archiwalnej, do której zostaną zakwalifikowane.
 
W związku z przetwarzaniem  przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 
·         dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
·         sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
·         usunięcia danych – ‘prawo do bycia zapomnianym’ -  na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Państwa zgody; w pozostałych przypadkach, w których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
·         ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 
Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Gdyby uznali Państwo, że dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
z naruszeniem przepisów  RODO, przysługuje Państwu Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest –
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401

tel. 22 597 31 01
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie