News

37th EPRA meeting

European Platform of Regulatory Authorities in Kraków in 2013

The European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) held its 37th meeting in Kraków on 8-10 May 2013. Close to 150 delegates attended the meeting, representing 53 audiovisual regulatory authorities, from every European country as well as the European Commission, the Council of Europe, the OSCE Media Freedom Representative’s Office and the European Audiovisual Observatory.


During the plenary sessions two subjects were being discussed: the protection of minors in a connected environment and public service media in a connected environment. The three working groups were dedicated to: political communication, local and community media and access and disability.

The EPRA meetings are internal events just for the regulatory authorities delegations from the member states and therefore are closed to the public.

Established in 1995

The European Platform of Regulatory Authorities was established in 1995 in Malta and the National Broadcasting Council of Poland is one of its founding members. EPRA is an European forum for the exchange of views on national and European broadcasting regulation and practical solutions to legal problems regarding the interpretation and application of broadcasting regulation. 

The EPRA meetings are held twice a year at the invitation of a regulatory authority from the member states and they are always prestigious events for the host countries. The National Broadcasting Council of Poland is the host of 37th EPRA meeting in cooperation with the Authorities of the City of Kraków. It is the first time for Poland to host delegations from all regulatory authorities.

The conference of the European Platform of Regulatory Authorities corresponded with the celebration of 20th anniversary of NBC, as the constitutional body, being in charge of regulating media in Poland.

Europejska Platforma Organów Regulacyjnych w Krakowie w 2013 roku


W dniach 8-10 maja 2013 roku w Krakowie odbyło się spotkanie Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA), międzynarodowej organizacji zrzeszającej 53 organy regulacyjne działające w sektorze audiowizualnym. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 przedstawicieli tych instytucji z wszystkich krajów europejskich a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady Europy, Biura Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów oraz Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego.

Podczas spotkania w Krakowie w czasie sesji plenarnych dyskutowane były tematy: ochrona małoletnich w środowisku zintegrowanych mediów oraz  media publiczne w środowisku konwergentnym. Trzy grupy robocze poświęcone były: reklamie politycznej, mediom lokalnym i środowiskowym oraz dostępie osób z dysfunkcją wzroku i słuchu do mediów.

Konferencja miała charakter wewnętrznego zamkniętego spotkania delegacji organów regulacyjnych z krajów zrzeszonych w Organizacji.

Utworzona w 1995 roku

Europejska Platforma Organów Regulacyjnych została utworzona w 1995 roku na Malcie, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jednym z członków-założycieli tej Organizacji. EPRA jest europejskim forum wymiany poglądów na temat krajowych i europejskich regulacji sektora audiowizualnego oraz praktycznych sposobów rozwiązywania problemów wynikających ze stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów.

Spotkania EPRA odbywają się dwa razy w roku w poszczególnych krajach członkowskich i zawsze są one prestiżowym przedsięwzięciem dla kraju zapraszającego. Polska po raz pierwszy gościła delegacje wszystkich organów regulacyjnych. Gospodarzem konferencji w Krakowie była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  we współpracy z Władzami Miasta Krakowa.

Konferencja Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych, wpisuje się  w kalendarz obchodów jubileuszu 20-lecia działalności KRRiT jako konstytucyjnego organu odpowiedzialnego za kształtowanie ładu medialnego w Polsce.


Go to top
Address

The National Broadcasting Council's Office

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warsaw, Poland
tel: ( 48 22) 597 3000, fax (48 22) 597 3180

Cookies
We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes.
If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device.