WYKAZ DECYZJI DLA 504/2012-R


Numer decyzji 504/2012-R
Data decyzji 2012-08-01
Numer uchwaly 163/2012
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym pod nazwą Radio NYSA FM. Koncesji udzielono p. Krzysztofowi Rzepczykowi.
Plik k504_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-298/2012
Data decyzji 2012-11-15
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania o zmianę koncesji w zakresie tech. warunków rozpowszech. programu ze stacji w Nysie (nie późn. niż 2 m-ce od dnia wejścia w życie przepisów określających sposób naliczenia opłaty)
Plik k504_2.doc
Numer decyzji DR-083/2013-1/504
Data decyzji 2013-03-12
Numer uchwaly 111/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zmiana pkt. 1 koncesji poprzez zmianę oznaczenia nazwy pod którą Koncesjonariusz prowadzi działalność gospodarczą na: Finance&Property Management Krzysztof Rzepczyk
Plik k504_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-396/2013
Data decyzji 2013-07-02
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana lokalizacji stacji w Nysie, f=103,6 MHz)
Plik k504_4.doc
Numer decyzji DR-428/2013
Data decyzji 2013-07-29
Numer uchwaly 345/2013
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 504/2012-R udzielonej Krzysztofowi Rzepczykowi na spółkę Radio Nysa FM Sp. z o.o.
Plik k504_5.doc
Numer decyzji DR-541/2013-2/504
Data decyzji 2013-11-12
Numer uchwaly 486/2013
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień z koncesjonariusza Krzysztofa Rzepczyka wynikających z koncesji Nr 504/2012-R na spółkę Radio Nysa FM Sp. z o.o.
Plik DR-5412013-2504.doc
Numer decyzji DR-308/2014-3/504
Data decyzji 2014-10-16
Numer uchwaly 279/2013
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji z Nysy do Wierzbięcic i parametrów technicznych, f=103,6 MHz
Plik DR-3082014-3504.doc
Charakterystyki anten DR-3082014-3504_map.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-362/2014
Data decyzji 2014-12-02
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Wierzbięcice, f=103,6 MHz)
Plik DR-3622014.doc
Numer decyzji DR-144/2015-4/504
Data decyzji 2015-07-06
Numer uchwaly 451/2014
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana polaryzacji i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej w Wierzbięcicach, f=103,6 MHz
Plik DR-1442015-4504.doc
Charakterystyki anten DR-1442015-4504_map.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie