WYKAZ DECYZJI DLA 433/2010-R


Numer decyzji 433/2010-R
Data decyzji 2010-03-08
Numer uchwaly 539/2009
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji p. Witoldowi Wójcikowi na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą MAZOWSZE.
Plik k433_1.doc
Numer decyzji DK-144/2010
Data decyzji 2010-07-01
Numer uchwaly 280/2010
Typ odmowa przesunięcia terminu rozpoczęcia nadawania
Treść odmowa zmiany koncesji w zakresie pkt. IX koncesji (wydłużenie okresu rozowszechniania programu)
Plik k433_2.doc
Numer decyzji DK-210/2010-1/433
Data decyzji 2010-08-30
Numer uchwaly 281/2010
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej Grójec, f=106,4 MHz
Plik k433_3.doc
Numer decyzji DK-222/2010
Data decyzji 2010-09-02
Numer uchwaly 391/2010
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-144/2010 z dnia 1-07-10 (odmowa wydłużenie okresu rozpoczęcia rozpowszechniania programu)
Plik k433_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-74/2014
Data decyzji 2014-03-13
Numer uchwaly 67/2014
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku w sprawie zmiany warunków technicznych określonych w koncesji (zmiana lokalizacji stacji z Grójca do Tarczyna, F=106,4 MHz)
Plik DR-742014.doc
Numer decyzji DR-359/2014-2/433
Data decyzji 2014-11-28
Numer uchwaly 361/2014
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Radomiu, f=96,9 MHz
Plik DR-3592014-2433.doc
Numer decyzji DR-93/2015-3/433
Data decyzji 2015-05-06
Numer uchwaly 68/2015
Typ zmiany dotyczące reklamy
Treść Uchylenie pkt. V koncesji (rozszerzenie limitu reklam do pełnych 12 min. w ciągu godziny zegarowej)
Plik DR-932015-3433.doc
Numer decyzji DR-142/2015
Data decyzji 2015-07-06
Numer uchwaly 141/2015
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 433/2010-R udzielonej Witoldowi Wójcikowi na spółkę MAZOWSZE FM Sp. z o.o.
Plik DR-1422015.doc
Numer decyzji DR-160/2015-4/433
Data decyzji 2015-07-29
Numer uchwaly 237/2015
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 433/2010-R udzielonej Witoldowi Wójcikowi na spółkę MAZOWSZE FM Sp. z o.o.
Plik DR-1602015-4433.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-128/2016
Data decyzji 2016-05-25
Numer uchwaly
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 4 września 2013 r. Witolda Wójcika zamieszkałego w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie zmiany koncesji Nr 433/2010-R w zakresie pkt. VI (przeniesienie stacji nadawczej z Grójca do Tarczyna, f=106,4 MHz)
Plik DR-1282016.doc
Numer decyzji DR-145/2016
Data decyzji 2016-05-30
Numer uchwaly 56/2016
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji w zakresie pkt. VI (przeniesienie lokalizacji stacji nadawczej z Grójca do Tarczyna wraz z podniesieniem mocy, f=106,4 MHz
Plik DR-1452016.doc
Numer decyzji DR-147/2016
Data decyzji 2016-05-31
Numer uchwaly 420/2015
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji w zakresie pkt. I (zmiana nazwy programu z nazwy: Mazowsze na nazwę: VOX FM Radom)
Plik DR-1472016.doc
Numer decyzji DR-160/2016
Data decyzji 2016-06-30
Numer uchwaly 164/2016
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu
Plik DR-1602016.doc
Numer decyzji DR-198/2016
Data decyzji 2016-08-04
Numer uchwaly 215/2016
Typ zmiana nazwy programu
Treść Uchylenie decyzji Nr DR-147/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (ws. odmowy zmiany nazwy programu) oraz zmiana nazwy programu z Mazowsze na VOX FM Radom
Plik DR-1982016.pdf
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-206/2019
Data decyzji 2019-09-04
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 122/2019-1/193/K (rozszerzenie koncesji spółki Radio Parada Sp. z o.o.o stację nadawczą Opoczno)
Plik DR-2062019.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie