WYKAZ DECYZJI DLA 392/2008-R


Numer decyzji 392/2008-R
Data decyzji 2008-11-19
Numer uchwaly 417/2008
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą RADIO HOBBY
Plik decyzji k392_1.doc
Numer decyzji DK-056/2009-1/392
Data decyzji 2009-02-23
Numer uchwaly 037/2009
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 12 rat opłaty wynikającej z dec. Nr 392/2008-R z dnia 19-11-2008 w kwocie 16.614; naliczenie opłaty prolongacyjnej
Plik decyzji k392_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-063/2009
Data decyzji 2009-03-05
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w dec. Nr DK-056/2009-1/392 z dnia 23-02-2009 (sprostowanie terminu płatności XII raty)
Plik decyzji k392_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-076/2009
Data decyzji 2009-03-23
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana mocy stacji nadawczej w Legionowie, f=89,4 MHz)
Plik decyzji k392_4.doc
Numer decyzji DK-173/2009-2/392
Data decyzji 2009-07-30
Numer uchwaly 029/2009
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Zwiększenie mocy stacji w Legionowie, f=89,4 MHz
Plik decyzji k392_5.doc
Numer decyzji DK-325/2009-3/392
Data decyzji 2009-11-16
Numer uchwaly 440/2009
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 12 rat opłaty w wysokości 16.455 zł wynikającej z dec. Nr DK-173/2009-2/392; opłata prolongacyjna - 538,0 zł
Plik decyzji k392_6.doc
Numer decyzji DK-225/2010
Data decyzji 2010-09-08
Numer uchwaly 403/2010
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany pkt. VI koncesji Nr 392/2008-R dot. podwyższenia mocy stacji nadawczej Legionowo, f=89,4 MHz
Plik decyzji k392_7.doc
Numer decyzji DK-278/2010
Data decyzji 2010-12-08
Numer uchwaly 565/2010
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-225/2010 z dnia 08-09-10 (odmowa zmiany koncesji dot. podwyższenia mocy stacji Legionowo, f=89,4 MHz)
Plik decyzji k392_8.doc
Numer decyzji DK-205/2011
Data decyzji 2011-12-09
Numer uchwaly 518/2011
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegająca na podniesieniu mocy stacji nadawczej w Legionowie, f=89,4 MHz
Plik decyzji k392_9.doc
Numer decyzji DR-052/2012
Data decyzji 2012-02-28
Numer uchwaly 039/2012
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 12 rat opłaty w wysokości 10.654 zł wynikającej z dec. Nr DK-325/2009-3/392; opłata prolongacyjna - 643,0 zł; naliczenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 2.445 zł
Plik decyzji k392_10.doc
Numer decyzji DR-089/2012
Data decyzji 2012-05-08
Numer uchwaly 104/2012
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-205/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. (odmowa podwyższenia mocy stacji nadawczej w Legionowie, f=89,4 MHz)
Plik decyzji k392_11.doc
Numer decyzji 8/2015
Data decyzji 2015-05-27
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu sponsorowania poprzez niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu ewidencji reklam i audycji sponsorowanych; nałożenie kary w w wys. 1.000 zł
Numer decyzji DR-156/2015
Data decyzji 2015-07-29
Numer uchwaly 192/2015
Typ umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego na podstawie uchwały Nr 61/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji
Plik decyzji DR-1562015.doc
Numer decyzji DR-001/2016
Data decyzji 2016-01-11
Numer uchwaly 432/2015
Typ cofnięcie koncesji
Treść Cofnięcie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą "Radio HOBBY"
Plik decyzji DR-0012016.doc
Numer decyzji DR-162/2016
Data decyzji 2016-07-05
Numer uchwaly 140/2016
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-001/2016 z dnia 11 stycznia 2016 (cofnięcie koncesji Nr 392/2008-R)
Plik decyzji DR-1622016.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-207/2016
Data decyzji 2016-09-06
Numer uchwaly
Typ inne
Treść Wstrzymanie wykonywania decyzji Nr DR-162/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., utrzymującej w mocy dec. Nr DR-001/2016 z dnia 11 stycznia 2016r.
Plik decyzji DR-2072016.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE DR-202/2018
Data decyzji 2018-11-08
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania o udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 392/2008-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą Radio HOBBY
Plik decyzji DR-2022018.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie