WYKAZ DECYZJI DLA 323/2005-T


Numer decyzji 323/2005-T
Data decyzji 2005-11-16
Numer uchwaly 319/2005
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego o charakterze rozrywkowym pod nazwą PLAYBOY POLSKA
Plik decyzji k323_1.doc
Numer decyzji DK-003/2006
Data decyzji 2006-02-28
Numer uchwaly 014/2006
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. 323/2005-T w zakresie pkt. I. V. i X (ppkt. 2-4) I XI oraz uchylenie decyzji w zakresie pkt. VII i VIII
Plik decyzji k323_2.doc
Numer decyzji DK-091/2007
Data decyzji 2007-04-13
Numer uchwaly 103/2007
Typ odmowa przesunięcia terminu rozpoczęcia nadawania
Treść Odmowa przesunięcie terminu rozpoczęcia nadawania programu do dnia 30 kwietnia 2007 roku
Plik decyzji k323_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-167/2007
Data decyzji 2007-06-21
Numer uchwaly 247/2007
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania wobec wniosku z dnia 24-04-2007 o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK- 091/2007 i ustalenie, że zakończenie postępowania nastąpi nie później niż w dniu 22 lipca 2007 roku
Plik decyzji k323_4.doc
Numer decyzji DK-313/2007-1/323
Data decyzji 2007-09-24
Numer uchwaly 522/2007
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I - zmiana nazwy nazwy programu z nazwy: PLAYBOY POLSKA na nazwę: PLAY TV oraz wykreślenie pełnego adresu siedziby Koncesjonariusza
Plik decyzji k323_5.doc
Numer decyzji DK-281/2008-2/323
Data decyzji 2008-09-18
Numer uchwaly 408/2008
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy: PLAY TV na nazwę: POLSAT PLAY
Plik decyzji k323_6.doc
Numer decyzji DK-375/2008
Data decyzji 2008-12-18
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji
Treść Umorzenie postępowania o cofnięcie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą POLSAT PLAY
Plik decyzji k323_7.doc
Numer decyzji DK-072/2011
Data decyzji 2011-04-07
Numer uchwaly 179/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 323/2005-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k323_8.doc
Numer decyzji DK-157/2011-3/323
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 323/2005-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik decyzji k323_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-254/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 323/2005-T w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k323_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-017/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania koncesji Nr 323/2005-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k323_11.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-159/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 323/2005-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k323_12.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-203/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 323/2005-T)
Plik decyzji k323_13.doc
Numer decyzji DR-328/2013-4/323
Data decyzji 2013-05-13
Numer uchwaly 073/2013
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych nadawania programu
Plik decyzji k323_14.doc
Numer decyzji DR-343/2013
Data decyzji 2013-05-29
Numer uchwaly 251/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa koncesji Nr 323/2005-T w zakresie wysokości opłaty za jej udzielenie
Plik decyzji k323_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-567/2013
Data decyzji 2013-11-21
Numer uchwaly 526/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Uzupełnienie decyzji Nr DR-343/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
Plik decyzji k323_16.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie