WYKAZ DECYZJI DLA 236/99-T


Numer decyzji 236/99-T
Data decyzji 1999-02-02
Numer uchwaly 470/98
Typ udzielenie koncesji
Treść Koncesja przyznana ponownie po wyroku NSA z dnia 26.05.98r. (uchylenie koncesji nr 218/97-T)
Numer decyzji DK-029/99-1/236
Data decyzji 1999-03-16
Numer uchwaly 68/99
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana trzech decyzji: DK-119/97-2/218 (pkt. I) z dn. 8.07.97; DK-127/97-5/218 (pkt. I) z dn. 10.07.97; DK-045/98-7/218 (pkt. I) z dn. 13.03.98
Numer decyzji DK-056/99-2/236
Data decyzji 1999-06-15
Numer uchwaly 216/99
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana dwóch decyzji: DK-121/97-4/197-3/218 (pkt. I) z dn. 8.07.97 i DK-126/97-8/218 (pkt. I) z dn. 10.07.97
Numer decyzji DK-075/2000-3/236
Data decyzji 2000-03-29
Numer uchwaly 149/2000
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z nazwy " Nasza Telewizja" na nazwę "TV 4"
Numer decyzji 156/2000
Data decyzji 2000-06-28
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez spółkę "Polskie Media " S.A. paragrafu 1 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia KRRiT z dnia 21 listopada 1994 roku i nałożenie na spółke kary pieniężnej w wysokości 100.000 PLN
Numer decyzji DK-025/2001-3/236
Data decyzji 2001-02-07
Numer uchwaly 661/99
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji i zmniejszenie mocy stacji nadawczej w Chełmie (kanał 33)
Numer decyzji 1/2001
Data decyzji 2001-02-21
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę Polskie Media S.A. (TV 4) zapisów ustawy o radiofonii i telewizji (przekroczenie dopuszczalnego limitu nadawania reklam); nałożenie na nadawcę kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł
Numer decyzji 4/2001
Data decyzji 2001-04-03
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę "Polskie Media" S.A. (TV 4) ustawy o radiofonii i telewizji (przekroczenie dopuszczalnego czasu emisji reklam); nałożenie na nadawcę kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł
Numer decyzji Postanowienie DK-072/2001
Data decyzji 2001-04-05
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w decyzji DK-025/2001-3/236 z dnia 7 lutego 2001r.
Numer decyzji 6/2001
Data decyzji 2001-04-11
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie ustawy o radiofonii i telewizi (emisja filmu pt. "Przygody Freey'a w kosmosie" i nałożenie kary w wysokości 10.000 zł
Numer decyzji DK-083/2001-4/236
Data decyzji 2001-04-11
Numer uchwaly 277/99
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację w Szczecinie (kanał 7)
Numer decyzji DK-084/2001-5/236
Data decyzji 2001-04-11
Numer uchwaly 642/99
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację w Gdańsku (kanał 22)
Numer decyzji DK-114/2001-6/236
Data decyzji 2001-06-06
Numer uchwaly 089/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Kaliszu/ Mikstacie (kanał 48); odmowa rozszerzerzenia koncesji dla spółek: "TVN" Sp. z o.o., Telewizja Dolnośląska" Sp. z o.o., P.T.S. "POLSAT" S.A.
Numer decyzji 10/2001
Data decyzji 2001-07-16
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez Polskie Media S.A. ustawy o radiofonii i telewizji i nałożenie kary pieniężnej w wysokości 95.900 zł
Numer decyzji 11/2001
Data decyzji 2001-07-18
Numer uchwaly 431/2001
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Wezwanie do niezwłocznej zmiany charakteru rozpowszechnianego programu typu "reality show" pt. "Amazonki
Numer decyzji 15/2001
Data decyzji 2001-10-04
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez Polskie Media S.A. rozporządzenia KRRiT w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, któe mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży
Numer decyzji DK-234/2001-7/236
Data decyzji 2001-12-05
Numer uchwaly 129/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Rzeszowie (kanał 27)
Numer decyzji DK-015/2002-8/236
Data decyzji 2002-02-01
Numer uchwaly 020/2001
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Warszawie (kanał 58)
Numer decyzji DK-089/2002-9/236
Data decyzji 2002-04-16
Numer uchwaly 101/2002
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w Białymstoku (kanał 48)
Numer decyzji DK-095/2002-10/236
Data decyzji 2002-04-16
Numer uchwaly 558/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Lublinie (kanał 57)
Numer decyzji Postanowienie Nr DK-225/2002
Data decyzji 2002-08-20
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki dotyczącej wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w Białymstoku (decyzja Nr DK-095/2002-10/236 z dnia 16 kwietnia 2002 roku)
Numer decyzji DK-250/2002-11/236
Data decyzji 2002-09-19
Numer uchwaly 297/2002
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Lublinie (kanał 57)
Numer decyzji Postanowienie Nr DK-167/2003
Data decyzji 2003-07-22
Numer uchwaly 278/2003
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z Ogłoszeniem z dnia 06.02.2001 (Rzeszów - kanał 27) zakończonego wydaniem decyzji DK-234/2001-7/236 z 5.12.01 i DK-065/2002 z dnia 20.03.02
Numer decyzji DK-037/2005-12/236
Data decyzji 2005-01-26
Numer uchwaly 417/2004
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Rzeszowie (kanał 27)
Numer decyzji DK-256/2006-13/236
Data decyzji 2006-10-11
Numer uchwaly 416/2006
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy i wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w lokalizacji Olsztyn/ Pieczewo (kanał 58)
Numer decyzji DK-283/2006-14/236
Data decyzji 2006-11-07
Numer uchwaly 564/2006
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu siedziby podmiotu: Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53
Numer decyzji DK-010/2007-15/236
Data decyzji 2007-01-05
Numer uchwaly 619/2006
Typ przedłużenie terminu ważności koncesji
Treść Przedłużenie terminu ważności koncesji do 2 lutego 2009 roku
Plik k236_1.doc
Numer decyzji DK-164/2007
Data decyzji 2007-06-06
Numer uchwaly 209/2007
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji dotycząca zamiany kanału 7 na kanał 25 wraz z podniesieniem mocy stacji nadawczej w Szczecinie
Plik k236_2.doc
Numer decyzji DK-169/2007
Data decyzji 2007-06-22
Numer uchwaly 218/2007
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji dot. zamiany kanału 58 na kanał 21 w Warszawie z jednoczesnym podniesieniem mocy
Plik k236_3.doc
Numer decyzji DK-207/2007
Data decyzji 2007-07-19
Numer uchwaly 238/2007
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego na podstawie wniosku z dnia 16-03-2007 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK-010/2007-15/236 z dnia 05-01-2007 (ustalenie terminu wygaśnięcia koncesji dla spółki Polskie Media S.A.)
Plik k236_4.doc
Numer decyzji DK-285/2007
Data decyzji 2007-08-24
Numer uchwaly 399/2007
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-164/2007 z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie odmowy zmiany koncesji polegającej na zmianie kanału 7 na kanał 25 w Szczecinie z jednoczesnym podniesieniem mocy stacji z 0,5 kW do 1 kW
Plik k236_5.doc
Numer decyzji DK-353/2007
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 443/2007
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-169/2007 z dnia 22 czerwca 2007 (odmowa zmiany kanału 58 na kanał 21 w Warszawie z jednoczesnym zwiększeniem mocy)
Plik k236_7.doc
Numer decyzji DK-372/2007-16/236
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 469/2007
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Zmiana koncesji polegająca na wykreśleniu pkt. XVIII (zapisy właścicielskie)
Plik k236_6.doc
Numer decyzji DK-126/2008-17/236
Data decyzji 2008-05-09
Numer uchwaly 062/2008
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację w Lesznie (kanał 57)
Plik k236_8.doc
Numer decyzji DK-219/2008-18/236
Data decyzji 2008-07-24
Numer uchwaly 315/2008
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z obiektu Warszawa/ PKiN na obiekt RTCN Warszawa/ Raszyn wraz ze zmianą kanału z 58 na 33
Plik k236_9.doc
Numer decyzji DK-258a/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 233/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-094/2008-7/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Katowicach, kanał 34 wraz z odmową dla spółki Polskie Media, TVN i Telewizja ODRA
Plik k236_13.doc
Numer decyzji DK-259a/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 234/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-095/2008-8/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Nowym Sączu, kanał 22 wraz z odmową dla spółki Polskie Media, TVN i Telewizja ODRA
Plik k236_10.doc
Numer decyzji DK-256a/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 231/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-092/2008-5/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą we Wrocławiu, kanał 28 wraz z odmową dla spółki TVN S.A. i Polskie Media S.A.
Plik k236_11.doc
Numer decyzji DK-257a/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 232/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-093/2008-6/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Szczecinie, kanał 40 wraz z odmową dla spółki Polskie Media, TVN i Telewizja ODRA
Plik k236_12.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-271/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-114/2001-6/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_21.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-264/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-037/2005-12/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-265/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-234/2001-7/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-266/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-083/2001-4/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_16.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-267/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-084/2001-5/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_17.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-268/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-010/2007-15/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_18.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-269/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-015/2002-8/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_19.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-270/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 236/99-T decyzją DK-095/2002-10/236 w zakresie wysokość opłaty
Plik k236_20.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-019/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-234/2001-7/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_22.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-020/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-083/2001-4/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_23.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-022/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-114/2001-6/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_24.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-021/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-114/2005-6/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_25.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-023/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-010/2007-15/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_26.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-024/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-084/2001-5/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_28.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-025/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-095/2002-10/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_29.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-026/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-015/2002-8/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_30.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-141/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-037/2005-12/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_37.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-142/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-010/2007-15/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_38.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-135/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-083/2001-4/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_31.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-136/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-084/2001-5/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_32.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-137/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-114/2001-6/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_33.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-138/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-234/2001-7/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_34.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-139/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-015/2002-8/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_35.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-140/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-095/2002-10/236 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_36.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-164/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr 442/2010-T w zakresie ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik k236_46.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-186/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 234/2001-7/236)
Plik k236_47.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-187/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 114/2001-6/236)
Plik k236_48.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-188/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-095/2002-10/236)
Plik k236_49.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-189/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-084/2001-5/236)
Plik k236_50.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-190/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-083/2001-4/236)
Plik k236_51.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-191/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-037/2005-12/236)
Plik k236_52.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-192/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-015/2002-8/236)
Plik k236_53.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-193/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-010/2007-15/236)
Plik k236_54.doc
Numer decyzji DR-257/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 178/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-037/2005-12/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_55.doc
Numer decyzji DR-258/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 174/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-114/2001-6/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_39.doc
Numer decyzji DR-259/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 172/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-083/2001-4/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_40.doc
Numer decyzji DR-260/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 175/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-234/2001-7/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_41.doc
Numer decyzji DR-261/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 176/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-015/2002-8/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_42.doc
Numer decyzji DR-262/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 177/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-095/2002-10/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_43.doc
Numer decyzji DR-263/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 173/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-084/2001-5/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_44.doc
Numer decyzji DR-264/2013
Data decyzji 2013-04-10
Numer uchwaly 179/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-010/2007-15/236 w zakresie w jakim ustalona została wysokośc opłaty za zmianę koncesji
Plik k236_45.doc
Numer decyzji DR-455/2013
Data decyzji 2013-08-14
Numer uchwaly 392/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-263/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_56.doc
Numer decyzji DR-456/2013
Data decyzji 2013-08-14
Numer uchwaly 393/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-264/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_57.doc
Numer decyzji DR-463/2013
Data decyzji 2013-08-14
Numer uchwaly 386/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-257/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_58.doc
Numer decyzji DR-464/2013
Data decyzji 2013-08-14
Numer uchwaly 387/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-258/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_59.doc
Numer decyzji DR-465/2013
Data decyzji 2013-08-14
Numer uchwaly 388/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-259/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_60.doc
Numer decyzji DR-481/2013
Data decyzji 2013-09-18
Numer uchwaly 389/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-260/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_61.doc
Numer decyzji DR-482/2013
Data decyzji 2013-09-18
Numer uchwaly 390/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-261/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_62.doc
Numer decyzji DR-483/2013
Data decyzji 2013-09-18
Numer uchwaly 391/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-262/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
Plik k236_63.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie