WYKAZ DECYZJI DLA 235/99-T


Numer decyzji 235/99-T
Data decyzji 1999-02-02
Numer uchwaly 471/99
Typ udzielenie koncesji
Treść Koncesja przyznana ponownie po wyroku NSA z dnia 01.10.98r. (uchylenie koncesji nr 217/97-T), również uchwała nr 22/99
Numer decyzji DK-028/99-1/235
Data decyzji 1999-03-16
Numer uchwaly 65/99
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana dwóch decyzji: DK-097/97-2/217 (pkt. I) z dn. 16.06.97 i DK-115/97-3/217 (pkt. I) z dn. 25.06.97
Numer decyzji DK-052/99-2/235-2/237-2/238
Data decyzji 1999-04-16
Numer uchwaly 313/99
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiany dotyczace struktury udziałowców
Numer decyzji DK-145/99-3/235
Data decyzji 1999-10-22
Numer uchwaly 280/99
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Nowy kanał nadawczy w Białymstoku (11)
Numer decyzji DK-131/2000-4/235
Data decyzji 2000-05-31
Numer uchwaly 241/2000
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana treści koncesji polegająca na zmianie struktury programu
Numer decyzji DK-017/2001-5/235
Data decyzji 2001-01-16
Numer uchwaly 091/2000
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji oraz podniesienie mocy stacji nadawczej W Bydgoszczy (21)
Numer decyzji DK-049/2001-5/235
Data decyzji 2001-03-20
Numer uchwaly 133/2000
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Gdańsku/ Jaśkowa Kopa (kanał 59) i stacji nadawczej w Gryficach (kanał 32) wraz ze zmianą lokalizacji i zmianą innych parametrów technicznych
Numer decyzji DK-158/2001-7/235
Data decyzji 2001-08-02
Numer uchwaly 132/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Szczecinie (kanał 36)
Numer decyzji DK-156/2001-6/235
Data decyzji 2001-08-02
Numer uchwaly 128/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację w Wałbrzychu (kanał 56); Odmowa dla spółki "Polskie Media" S.A. i Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie)
Numer decyzji DK-232/2001-8/235
Data decyzji 2001-12-04
Numer uchwaly 131/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Suwałkach (kanał 41)
Numer decyzji Postanowienie Nr DK-239/2001
Data decyzji 2001-12-14
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w decyzji nr DK-232/2001-8/235 z dnia 4 grudnia 2001 polegającej na określeniu terminu wniesienia opłaty za dokonanie zmiany koncesji i wyznaczenie go na 5 lutego 2002 roku
Numer decyzji 7/2002
Data decyzji 2002-03-13
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie § 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia KRRiT ws. audycji mogących zagrażać rozwojowi niepełnoletnich, nałożenie kary pieniężnej
Numer decyzji DK-126/2002
Data decyzji 2002-05-15
Numer uchwaly 254/2002
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-042/2002-18/093 z dnia 1 marca 2002 roku (odmowa rozszerzenia koncesji o stację nadawczą w Częstochowie)
Numer decyzji DK-172/2002
Data decyzji 2002-07-09
Numer uchwaly 336/2002
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji nr DK-095/2002-10/236 z dnia 16 kwietnia 2002 roku (odmowy rozszerzenia koncesji o stację nadawczą w Lublinie)
Numer decyzji DK-269/2002-10/235
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 323/2002
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z miejscowości Gryfice do miejscowości Białogard/ Sławoborze wraz ze zwiększeniem mocy
Numer decyzji DK-259/2002-9/235
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 510/2001
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji wraz ze zmianami technicznymi stacji nadawczej w Wałbrzychu (kanał 56)
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-343/2002
Data decyzji 2002-12-30
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w decyzji Nr DK-269/2002-10/235 i określenie opłaty za dokonanie zmiany koncesji na kwotę 73.920 zł
Numer decyzji DK-025/2003
Data decyzji 2003-02-10
Numer uchwaly 393/2000
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji polegająca na podwyższeniu mocy stacji nadawczej zlokalizowanej w Białymstoku (kanał 11)
Numer decyzji DK-026/2003-11/235
Data decyzji 2003-02-10
Numer uchwaly 130/2001
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Białymstoku (kanał 41); odmowa rozszerzenia koncesji dla Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie)
Numer decyzji Postanowienie Nr DK-027/2003
Data decyzji 2003-02-14
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w Decyzji Nr DK-232/200108/235 z dnia 4 grudnia 2001 roku polegającej na nieprawidłowym podaniu numeru uchwały z dnia 4 września 2001 roku
Numer decyzji Postanowienie Nr 071/2003
Data decyzji 2003-04-30
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Postanowienie rozpoznania wniosku z dnia 10 marca 2003 do dnia 10 lipca 2003 w związku z koniecznością odbycia spotkania z Wnioskodawcą
Numer decyzji Postanowienie Nr 175/2003
Data decyzji 2003-07-24
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Postanowienie rozpoznania wniosku z dnia 20 stycznia 2003 roku o dokonanie zmiany lokalizacji stacji nadawczej w Białymstoku do dnia 18 października 2003 roku
Numer decyzji DK-241/2003-12/235
Data decyzji 2003-10-01
Numer uchwaly 268/2003
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Gdyni (kanał 42)
Numer decyzji DK-244/2003-12/235
Data decyzji 2003-10-13
Numer uchwaly 459/2003
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Suwałkach (kanał 41); odmowa dla spółki Polskie Media S.A. i Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie)
Numer decyzji 9/2003
Data decyzji 2003-10-14
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie § 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia KRRiT - zmiana decyzji Nr 7/2002 polegająca na zmianie nałożonej na nadawcę kwoty kary pieniężnej z 300.000 zł na 150.000
Numer decyzji DK-259/2003
Data decyzji 2003-11-03
Numer uchwaly 477/2003
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie, na wniosek strony, postępowania wobec wniosku spółki TVN Sp. z o.o. w sprawie zmiany lokalizacji stacji nadawczejw Białymstoku (kanał 41)
Numer decyzji DK-010/2004-13/235
Data decyzji 2004-01-21
Numer uchwaly 023/2004
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu podmiotu: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie