WYKAZ DECYZJI DLA 193/P/2005-T


Numer decyzji 193/P/2005-T
Data decyzji 2005-04-14
Numer uchwaly 580/2004
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą ODRA - ZIELONA GÓRA. Koncesji udzielono spółce Telewizja Odra Sp. z o.o. Przejście uprawnień na spółkę Polskie Media S.A., a następnie Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k193P_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-174/2005
Data decyzji 2005-06-10
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Przesunięcie terminu do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 193/P/2005-T do dnia 9 lipca 2005 roku
Plik k193P_2.doc
Numer decyzji DK-232/2005
Data decyzji 2005-07-26
Numer uchwaly 323/2005
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy pkt XI decyzji Nr193/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 roku
Plik k193P_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-397/2005
Data decyzji 2005-12-22
Numer uchwaly 604/2005
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 27 września 2005 roku o zmianę koncesji (dodanie w pkt. XI zapisu o nowym udziałowcu - spółce Polskie Media S.A.) do czasu rozstrzygnięcia przez WSA skargi na dec. DK-232/2005
Plik k193P_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-009/2006
Data decyzji 2006-03-01
Numer uchwaly 021/2006
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy Postanowienia Nr DK-397/2005 z dnia 22 -12- 2005 w sprawie zawieszenia postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 27-09-2005 o zmianę koncesji w zakresie pkt. XI ppkt.1 (dodanie nowego udziałowca - spółki Polskie Media S.A.)
Plik k193P_5.doc
Numer decyzji DK-015/2006-1/193/P
Data decyzji 2006-03-09
Numer uchwaly 015/2006
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu siedziby Koncesjonariusza: Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53
Plik k193P_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-133/2006
Data decyzji 2006-06-13
Numer uchwaly 306/2006
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie postępowania zawiesznego Postanowieniem KRRiT Nr DK-397/2005, utrzymanym w mocy Postanowieniem Nr DK-009/2006 prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie pkt. XI (dodanie nowego udziałowca spółkii Polskie Media S.A.)
Plik k193P_7.doc
Numer decyzji DK-193/2006
Data decyzji 2006-08-20
Numer uchwaly 367/2006
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie, na wniosek strony, postępowania prowadzonego wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 193/P/2005-T
Plik k193P_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-045/2007
Data decyzji 2007-02-15
Numer uchwaly 568/2006
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji polegającą na dodaniu w pkt. XI ppkt.1 nowego udziałowca - spółki POLSKIE MEDIA S.A. do czasu zakończenia postępowania o cofnięcie koncesji
Plik k193P_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-109/2007
Data decyzji 2007-04-30
Numer uchwaly 168/2007
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DK-045/2007 z dnia 15-02-2007 (dot. zawieszenia postępowania prowadzonego wobec wniosku Koncesjonariusza o zmianę struktury udziałowej do czasu zakończenia postępowania o cofnięcie koncesji)
Plik k193P_10.doc
Numer decyzji DK-303/2007
Data decyzji 2007-09-13
Numer uchwaly 416/2007
Typ cofnięcie koncesji
Treść Cofnięcie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą ODRA-ZIELONA GÓRA
Plik k193P_11.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-409/2007
Data decyzji 2007-11-15
Numer uchwaly 631/2007
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu (do 31 grudnia 2007 roku) do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 26-09-2007 o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK-303/2007 z dnia 13-09-2007 (dot. cofnięcia koncesji)
Plik k193P_12.doc
Numer decyzji DK-175d/2009
Data decyzji 2009-07-31
Numer uchwaly 168/2009
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa rozszerzenia koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1.
Plik k193P_13.doc
Numer decyzji DK-203d/2009
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 370/2009
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. DK-175d/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku
Plik k193P_14.doc
Numer decyzji DK-304/2009
Data decyzji 2009-11-06
Numer uchwaly 381/2009
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie decyzji Nr DK-303/2007 z dnia 13 września 2007 w sprawie cofnięcia koncesji; umorzenie postepowania prowadzonego na podstawie uchwały Nr 668/2006 z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji
Plik k193P_15.doc
Numer decyzji DK-312/2009-2/193/P
Data decyzji 2009-11-09
Numer uchwaly 386/2009
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana zapisów dot. tematyki lokalnej oraz wykreślenie zapisów dot. zestawiania z programem TV4
Plik k193P_16.doc
Numer decyzji DK-089/2010-3/193/P
Data decyzji 2010-05-05
Numer uchwaly 124/2010
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Uchylenie pkt. XI (zapisy właścicielskie); umorzenie postępowania prowadzonego na podstawie wniosku z dnia 27-09-05 polegającego na dodaniu nowego udziałowca, spółki Polskie Media S.A.
Plik k193P_17.doc
Numer decyzji DK-113/2011
Data decyzji 2011-06-16
Numer uchwaly 299/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 193/P/2005-T udzielonej spółce Telewizja ODRA Sp. z o.o. na spółkę Polskie Media S.A.
Plik k193P_18.doc
Numer decyzji DR-126/2012-4/193/P
Data decyzji 2012-06-27
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja ODRA Sp. z o.o. wynikających z koncesji Nr 193/P/2005-T na spółkę Polskie Media S.A.
Plik k193P_19.doc
Numer decyzji DR-546/2013
Data decyzji 2013-11-12
Numer uchwaly 474/2013
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 193/P/2005-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k193P_20.doc
Numer decyzji DR-95/2014-5/P/193
Data decyzji 2014-03-19
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 193/P/2005-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik DR-952014-5P193.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie