WYKAZ DECYZJI DLA 192/P/2005-T


Numer decyzji 192/P/2005-T
Data decyzji 2005-04-14
Numer uchwaly 627/2004
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą ODRA - ŚWIDNICA, WROCŁAW, OPOLE. Koncesji udzielono spółce Telewizja Odra Sp. z o.o. Przejście uprawnień na spółkę Polskie Media S.A., a następnie Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k192P_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-173/2005
Data decyzji 2005-06-16
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Przesunięcie terminu do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 192/P/2005-T do dnia 9 lipca 2005 roku
Plik k192P_2.doc
Numer decyzji DK-230/2005
Data decyzji 2005-07-06
Numer uchwaly 322/2005
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy pkt. XI i XIV decyzji Nr 192/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 roku
Plik k192P_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-396/2005
Data decyzji 2005-12-22
Numer uchwaly 603/2005
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 27 września 2005 roku o zmianę koncesji (dodanie w pkt. XI zapisu o nowym udziałowcu - spółce Polskie Media S.A.) do czasu rozstrzygnięcia przez WSA skargi na dec. DK-230/2005
Plik k192P_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-008/2006
Data decyzji 2006-03-01
Numer uchwaly 020/2006
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy Postanowienia Nr DK-396/2005 z dnia 22 -12- 2005 w sprawie zawieszenia postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 27-09-2005 o zmianę koncesji w zakresie pkt. XI ppkt.1 (dodanie nowego udziałowca - spółki Polskie Media S.A.)
Plik k192P_5.doc
Numer decyzji DK-014/2006-1/192/P
Data decyzji 2006-03-09
Numer uchwaly 050/2006
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu siedziby Koncesjonariusza: Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53
Plik k192P_6.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-132/2006
Data decyzji 2006-06-13
Numer uchwaly 305/2006
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie postępowania zawiesznego Postanowieniem KRRiT Nr DK-396/2005, utrzymanym w mocy Postanowieniem Nr DK-008/2006 prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie pkt. XI (dodanie nowego udziałowca spółkii Polskie Media S.A.)
Plik k192P_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-196/2006
Data decyzji 2006-08-28
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w uzasadnieniu koncesji Nr 192/P/2005-T
Plik k192P_9.doc
Numer decyzji DK-192/2006
Data decyzji 2006-08-28
Numer uchwaly 366/2006
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie, na wniosek strony, postępowania prowadzonego wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 192/P/2005-T
Plik k192P_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-044/2007
Data decyzji 2007-02-15
Numer uchwaly 666/2006
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji polegającą na dodaniu w pkt. XI ppkt.1 nowego udziałowca - spółki POLSKIE MEDIA S.A. do czasu zakończenia postępowania o cofnięcie koncesji
Plik k192P_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-108/2007
Data decyzji 2007-04-30
Numer uchwaly 167/2007
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DK-044/2007 z dnia 15-02-2007 (dot. zawieszenia postępowania prowadzonego wobec wniosku Koncesjonariusza o zmianę struktury udziałowej do czasu zakończenia postępowania o cofnięcie koncesji)
Plik k192P_11.doc
Numer decyzji DK-302/2007
Data decyzji 2007-09-13
Numer uchwaly 415/2007
Typ cofnięcie koncesji
Treść Cofnięcie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą ODRA-ŚWIDNICA, WROCŁAW, OPOLE
Plik k192P_12.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-408/2007
Data decyzji 2007-11-15
Numer uchwaly 630/2007
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu (do 31 grudnia 2007 roku) do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 26-09-2007 o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK-302/2007 z dnia 13-09-2007 (dot. cofnięcia koncesji)
Plik k192P_13.doc
Numer decyzji DK-028/2008-2/192/P
Data decyzji 2008-01-24
Numer uchwaly 639/2007
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej we Wrocławiu (kanał 31)
Plik k192P_14.doc
Numer decyzji DK-258b/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 234/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-094/2008-7/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Katowicach, kanał 34 wraz z odmową dla spółki Telewizja ODRA, Polskie Media, TVN
Plik k192P_16.doc
Numer decyzji DK-259b/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 234/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-095/2008-8/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Nowym Sączu, kanał 22 wraz z odmową dla spółki Polskie Media, TVN i Telewizja ODRA
Plik k192P_17.doc
Numer decyzji DK-257b/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 232/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-093/2008-6/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Szczecinie, kanał 40 wraz z odmową dla spółki Telewizja ODRA, Polskie Media, TVN
Plik k192P_15.doc
Numer decyzji DK-175d/2009
Data decyzji 2009-07-31
Numer uchwaly 168/2009
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa rozszerzenia koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1.
Plik k192P_18.doc
Numer decyzji DK-203d/2009
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 370/2009
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. DK-175d/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku
Plik k192P_19.doc
Numer decyzji DK-303/2009
Data decyzji 2009-11-06
Numer uchwaly 380/2009
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie decyzji Nr DK-302/2007 z dnia 13 września 2007 w sprawie cofnięcia koncesji; umorzenie postepowania prowadzonego na podstawie uchwały Nr 666/2006 z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji
Plik k192P_20.doc
Numer decyzji DK-311/2009-3/192/P
Data decyzji 2009-11-09
Numer uchwaly 385/2009
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu na "ODRA - Wrocław", zmiana zapisów dot. tematyki lokalnej oraz wykreślenie zapisów dot. zestawiania z programem TV4
Plik k192P_21.doc
Numer decyzji DK-088/2010-4/192/P
Data decyzji 2010-05-05
Numer uchwaly 123/2010
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Uchylenie pkt. XI (zapisy właścicielskie); umorzenie postępowania prowadzonego na podstawie wniosku z dnia 27-09-05 polegającego na dodaniu nowego udziałowca, spółki Polskie Media S.A.
Plik k192P_22.doc
Numer decyzji DK-112/2011
Data decyzji 2011-06-16
Numer uchwaly 298/2011
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 192/P/2005-T udzielonej spółce Telewizja ODRA Sp. z o.o. na spółkę Polskie Media S.A.
Plik k192P_23.doc
Numer decyzji DR-125/2012-5/192/P
Data decyzji 2012-06-27
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja ODRA Sp. z o.o. wynikających z koncesji Nr 192/P/2005-T na spółkę Polskie Media S.A.
Plik k192P_24.doc
Numer decyzji DR-545/2013
Data decyzji 2013-11-12
Numer uchwaly 473/2013
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 192/P/2005-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k192P_25.doc
Numer decyzji DR-94/2014-5/P/192
Data decyzji 2014-03-19
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 192/P/2005-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik DR-942014-5P192.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie