WYKAZ DECYZJI DLA 187/P/2004-T


Numer decyzji 187/P/2004-T
Data decyzji 2004-11-16
Numer uchwaly 377/2004
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym pod nazwą PULS
Plik k187P_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-053/2005
Data decyzji 2005-02-10
Numer uchwaly 013/2005
Typ opłata zmiana umorzenie zwolnienie
Treść Przesunięcie terminu do wniesienia opłaty, wynikającej z udzielenia koncesji, do dnia 15 marca 2005 roku
Plik k187P_3.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-052/2005
Data decyzji 2005-02-10
Numer uchwaly 013/2005
Typ przesunięcie terminu
Treść Przesunięcie terminu do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr 187/P/2004-T do dnia 15 lutego 2005
Plik k187P_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-076/2005
Data decyzji 2005-03-10
Numer uchwaly 056/2005
Typ przesunięcie terminu
Treść Przesunięcie terminu do rozpatrzenia wniosku z dnia 13 grudnia 2004 roku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr187/P/2004-T do dnia 15 marca 2005
Plik k187P_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-099/2005
Data decyzji 2005-03-30
Numer uchwaly 110/2005
Typ przesunięcie terminu
Treść Przesunięcie terminu do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 187/P/2004-T do dnia 15-04-2005
Plik k187P_5.doc
Numer decyzji DK-140/2005-1/187/P
Data decyzji 2005-05-13
Numer uchwaly 186/2005
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na V rat opłaty koncesyjnej i określenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 423202,10 zł
Plik k187P_6.doc
Numer decyzji DK-140a/2005
Data decyzji 2005-05-13
Numer uchwaly 185/2005
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. VI, zmiana pkt. VII (struktura właścicielska)
Plik k187P_7.doc
Numer decyzji DK-272/2006-2/187/P
Data decyzji 2006-10-23
Numer uchwaly 506/2006
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana struktury udziałów i zmiana brzmienia pkt. VII koncesji (zgodnie z formułą zapisów przyjętych przez KRRiT w dniu 1-09-2005)
Plik k187P_8.doc
Numer decyzji DK-050/2007-3/187/P
Data decyzji 2007-02-27
Numer uchwaly 028/2007
Typ zmiana charakteru programu
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (zmiana charakteru programu ze społeczno-religijnego na uniwersalny oraz III i IV (zmiana zapisów programowych)
Plik k187P_9.doc
Numer decyzji DK-347/2007-4/187/P
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 479/2007
Typ wykreślenie adresu siedziby
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (wykreślenie pełnego adresu siedziby Spółki - Koncesjonariusza)
Plik k187P_10.doc
Numer decyzji DK-092/2008-5/187/P
Data decyzji 2008-04-04
Numer uchwaly 008/2008
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą we Wrocławiu/ Żórawinie (kanał 28)
Plik k187P_11.doc
Numer decyzji DK-093/2008-6/187/P
Data decyzji 2008-04-04
Numer uchwaly 009/2008
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Szczecinie / Warszewie (kanał 40)
Plik k187P_12.doc
Numer decyzji DK-094/2008-7/187/P
Data decyzji 2008-04-04
Numer uchwaly 063/2008
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Katowicach/ Bytkowie, kanał 34
Plik k187P_13.doc
Numer decyzji DK-095/2008-8/187/P
Data decyzji 2008-04-04
Numer uchwaly 061/2008
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Nowym Sączu (kanał 22)
Plik k187P_14.doc
Numer decyzji DK-224/2008-9/187/P
Data decyzji 2008-07-28
Numer uchwaly 316/2008
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z obiektu Warszawa/ PKiN na obiekt RTCN Warszawa/ Raszyn
Plik k187P_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-305/2008
Data decyzji 2008-10-24
Numer uchwaly
Typ odmowa zawieszenia postępowania
Treść Odmowa zawieszenia postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dec. Nr DK-126/2008-17/236
Plik k187P_16.doc
Numer decyzji DK-332/2008
Data decyzji 2008-11-25
Numer uchwaly 413/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-126/2008-17/236 z dnia 9 maja 2008 roku (rozszerzenie koncesji dla spółki POLSKIE MEDIA S.A. o stację nadawczą w Lesznie, kanał 57)
Plik k187P_17.doc
Numer decyzji DK-164/2009-10/187/P
Data decyzji 2009-07-28
Numer uchwaly 530/2007
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Wykreślenie zapisów właścicielskich (pkt VII koncesji)
Plik k187P_18.doc
Numer decyzji DK-175c/2009
Data decyzji 2009-07-31
Numer uchwaly 168/2009
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1. Wzrost liczby odbiorców w stosunku do zasięgu analogowego 2.952 tys. osób
Plik k187P_19.doc
Numer decyzji DK-203c/2009
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 370/2009
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec. DK-175/2009 z dnia 31 lipca 2009 w części dot. pkt. 5-6
Plik k187P_20.doc
Numer decyzji DK-204/2009-11/187/P
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 346/2009
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (nazwa programu TV PULS), pkt. III i IV
Plik k187P_21.doc
Numer decyzji DK-273/2009
Data decyzji 2009-10-12
Numer uchwaly 389/2009
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 10-09-09 o nadanie dec. Nr DK-175/2009 z dnia 31-07-09 rygoru natychmiastowej wykonalności
Plik k187P_22.doc
Numer decyzji DK-348/2009
Data decyzji 2009-12-10
Numer uchwaly 192/2009
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegająca na zmianie lokalizacji nastepujących stacji nadawczych: Szczecin Warszewo, Częstochowa Błeszno, Wrocław Zórawina, Katowice Bytków, Nowy Sącz Chruślice, Opole, Bielsko Biała
Plik k187P_23.doc
Numer decyzji DK-035/2010
Data decyzji 2010-03-05
Numer uchwaly 017/2010
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania ws. rozłożenia na raty opłaty wynikającej z dec. DK-175/2009; umorzenie należności głównej (14.832), odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnień (8.80) powstałych w wyniku nieterminowego wniesienia opłaty wynikającej z dec. DK-175c/2009
Plik k187P_24.doc
Numer decyzji DK-051/2010
Data decyzji 2010-03-30
Numer uchwaly 067/2010
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec. Nr DK-348/2009 z dnia 10-12-2009; umorzenie postępowania prowadzonego wobec wn. z dnia 16-02-2009 roku (zmiana lokalizacji stacji: Szczecin Warszewo, Wrocław Żórawina, Częstochowa Błeszno, Katowice Bytków, Nowy Sącz, Opole, Bielsko-Biała)
Plik k187P_25.doc
Numer decyzji DK-052/2010
Data decyzji 2010-03-30
Numer uchwaly 068/2010
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosków z dnia 16-02-2009 (podniesienie mocy stacji Kraków Chorągwica i Warszawa Raszyn)
Plik k187P_26.doc
Numer decyzji DK-126c/2010
Data decyzji 2010-06-11
Numer uchwaly 210/2010
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w zakresie przyznanie prawa do rozpowszechniania programu poprzez wprowadzenie programu sygnału MUX-2 (w miejsce MUX-1)
Plik k187P_27.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-174/2014
Data decyzji 2014-05-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres
Plik DR-1742014.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie