WYKAZ DECYZJI DLA 175/P/2004-T


Numer decyzji 175/P/2004-T
Data decyzji 2004-04-15
Numer uchwaly 112/2004
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą TVN
Plik k175P_1.doc
Numer decyzji DK-181/2004
Data decyzji 2004-09-22
Numer uchwaly 428/2004
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zezwolenie na nabycie lub objęcie nie więcej niż 49% akcji na okaziciela w spółce TVN S.A. przez nieoznaczonego nabywcę tych akcji na publicznym rynku obrotu papierami wartościowymi
Plik k175P_3.doc
Numer decyzji DK-211/2004-1/175/P
Data decyzji 2004-10-28
Numer uchwaly 425/2004
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana struktury udziałów (wstąpienie w miejsce dotyczasowego większościowego udziałowca ITI TV Holdings Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spółki N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie) oraz zmiana formy prawnej spółki
Plik k175P_2.doc
Numer decyzji DK-036/2005-2/175/P
Data decyzji 2005-01-26
Numer uchwaly 278/2004
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Bydgoszczy (kanał 21), Bielsko-Białej (kanał 56) i Koninie (kanał 40)
Plik k175P_4.doc
Numer decyzji DK-179/2005-3/175/P
Data decyzji 2005-06-21
Numer uchwaly 081/2005
Typ opłata zmiana umorzenie zwolnienie
Treść Zmiana decyzji Nr DK-036/2005-2/175/P z dnia 26.01.2005 w części dot. opłaty w związku z błędnym ustaleniem liczby mieszkańców objętym zasięgiem programu TVN ze stacji w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Koninie, ustalenie jej wysokośc i terminu wniesienia
Plik k175P_5.doc
Numer decyzji DK-180/2005-4/175/P
Data decyzji 2005-06-21
Numer uchwaly 280/2004
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej na obiekcie Gdańsk/ Jaśkowa Kopa (kanał 59)
Plik k175P_6.doc
Numer decyzji DK-200/2005-5/175/P
Data decyzji 2005-07-01
Numer uchwaly 283/2004
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczych w: Zamościu (kanał 56), Warszawie (kanał 33) i Przemyślu (kanał 31)
Plik k175P_7.doc
Numer decyzji DK-208/2005-6/175/P
Data decyzji 2005-07-14
Numer uchwaly 153/2005
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Łodzi (kanał 21)
Plik k175P_8.doc
Numer decyzji DK-278/2005
Data decyzji 2005-09-16
Numer uchwaly 380/2005
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji w zakresie pkt. IX (odmowa zmiany mocy stacji nadawczej w Poznaniu/ Piątkowie - kanał 47)
Plik k175P_9.doc
Numer decyzji DK-282/2005
Data decyzji 2005-09-19
Numer uchwaly 393/005
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania o ponowne rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DK-208/2005-6/175/P z dnia 14 lipca 2005 roku (zmiana parametrów technicznych stacji nadawczej w Łodzi)
Plik k175P_10.doc
Numer decyzji DK-318/2005-7/175/P
Data decyzji 2005-10-20
Numer uchwaly 257/2005
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stacje nadawcze w Białymstoku (kanał 41) i w Suwałkach (kanał 41)
Plik k175P_11.doc
Numer decyzji DK-345/2005
Data decyzji 2005-11-23
Numer uchwaly 559/2005
Typ opłata zmiana umorzenie zwolnienie
Treść Zmiana decyzji Nr DK-318/2005-7/175/P z dnia 20-10-2005 w zakresie opłaty i ustalenie jej w wysokości 207.900 zł
Plik k175P_12.doc
Numer decyzji DK-085/2006-8/175/P
Data decyzji 2006-05-18
Numer uchwaly 154/2005
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Tarnowie/ Góra Św. Marcina (kanał 35)
Plik k175P_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-120/2006
Data decyzji 2006-06-07
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego ze stacji w lokalizacji Radom - kanał 56
Plik k175P_14.doc
Numer decyzji DK-234/2006-9/175/P
Data decyzji 2006-09-11
Numer uchwaly 246/2006
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w lokalizacji Radom (kanał 53)
Plik k175P_15.doc
Numer decyzji DK-255/2006-10/175/P
Data decyzji 2006-10-11
Numer uchwaly 402/2006
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczych w lokalizacjach: Wałbrzych/ Chełmiec (kanał 56), Wrocław/ Żórawina (kanał 56), zmiana lokalizacji stacji w lokalizacji Toruń (kanał 26), zmiana lokalizacji i i podniesienie mocy stacji nadawczej w Katowicach (kanał 32)
Plik k175P_16.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-161/2007
Data decyzji 2007-06-05
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (podniesienie mocy stacji nadawczej SLR Poznań Piątkowo, kanał 47)
Plik k175P_17.doc
Numer decyzji DK-412/2007-11/175/P
Data decyzji 2007-11-16
Numer uchwaly 230/2007
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej Poznań/ Piątkowo (kanał 47)
Plik k175P_18.doc
Numer decyzji DK-089/2008-12/175/P
Data decyzji 2008-04-03
Numer uchwaly 086/2008
Typ wykreślenie zapisów właścicielskich
Treść Uchylenie z koncesji pkt. VI (dot. zapisów właścicielskich)
Plik k175P_19.doc
Numer decyzji 6/2008
Data decyzji 2008-05-16
Numer uchwaly 191/2008
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 471.000 zł
Numer decyzji DK-222/2008-13/175/P
Data decyzji 2008-07-28
Numer uchwaly 314/2008
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z obiektu Warszawa/ PKiN na obiekt RTCN Warszawa/ Raszyn wraz ze zmianą kanału z 33 na 35
Plik k175P_20.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-245/2008
Data decyzji 2008-08-11
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w dec. Nr DK-222/2008-13/175/P z dnia 28 lipca 2008 roku polegającej na błędzie pisarskim w oznaczeniu offsetu stacji zlokalizowanej w Warszawie (kanał 35)
Plik k175P_21.doc
Numer decyzji DK-259/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 234/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-095/2008-8/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Nowym Sączu, kanał 22 wraz z odmową dla spółki TVN i Polskie Media, Telewizja ODRA
Plik k175P_25.doc
Numer decyzji DK-256/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 231/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-092/2008-5/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą we Wrocławiu, kanał 28 wraz z odmową dla spółki TVN S.A. i Polskie Media S.A.
Plik k175P_22.doc
Numer decyzji DK-257/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 232/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-093/2008-6/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Szczecinie, kanał 40 wraz z odmową dla spółki TVN i Polskie Media, Telewizja ODRA
Plik k175P_23.doc
Numer decyzji DK-258/2008
Data decyzji 2008-08-21
Numer uchwaly 233/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DK-094/2008-7/187/P z dnia 4 kwietnia 2008 roku (rozrzeszenie koncesji dla spółki Telewizja PULS Sp. z o.o. o stację nadawczą w Katowicach, kanał 34 wraz z odmową dla spółki TVN i Polskie Media, Telewizja ODRA
Plik k175P_24.doc
Numer decyzji DK-175b/2009
Data decyzji 2009-07-31
Numer uchwaly 168/2009
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1. Wzrost liczby odbiorców w stosunku do zasięgu analogowego 2.026 tys. osób
Plik k175P_26.doc
Numer decyzji DK-203b/2009
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 370/20909
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec.DK-175/2009 z dnia 31 lipca 2009 w części dot. pkt. 5-6
Plik k175P_27.doc
Numer decyzji DK-126b/2010
Data decyzji 2010-06-11
Numer uchwaly 210/2010
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w zakresie przyznanie prawa do rozpowszechniania programu poprzez wprowadzenie programu sygnału MUX-2 (w miejsce MUX-1)
Plik k175P_28.doc
Numer decyzji 1/2011
Data decyzji 2011-03-11
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 1 i 5 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 300.000 zł
Numer decyzji DK-118/2011-14/175/P
Data decyzji 2011-06-29
Numer uchwaly 260/2011
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych stacji: Gołdap (zmiana kanału 29 na 21) i Stalowa Wola (zmiana kanału 21 na 49)
Plik k175P_29.doc
Numer decyzji 5/2012
Data decyzji 2012-07-09
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 1i 5 ustawy o rtv; nałożenie kary w wysokości 200.000 zł
Numer decyzji 2/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 5 ustawy o rtv; nałożenie kary w wysokości 250 tys. zł

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie