WYKAZ DECYZJI DLA 171/P/2004-T


Numer decyzji 171/P/2004-T
Data decyzji 2004-02-27
Numer uchwaly 549/2003
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą POLSAT
Plik k171P_1.doc
Numer decyzji 2/2004
Data decyzji 2004-03-16
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów ustawy o radiofonii i telewizji i nałożenie na nadawcę kary pieniężnej w wysokości 20.000
Numer decyzji 8/2004
Data decyzji 2004-06-03
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów zawartych w art. 16a pkt. 4 ustawy o radiofonii i telewizji i nałożenie kary pieniężnej w wysokości 1 238 000
Numer decyzji DK-231/2004-1/171/P
Data decyzji 2004-11-15
Numer uchwaly 229/2004
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy w części decyzję Nr 171/P/2004-T w zakresie pkt. III. lit a, b, c i VI; uchylenie w części decyzję nr 171/P/2004-T w zakresie pkt. IX zastrzeżenia nr 1 i XIV oraz nadanie zastrzeżeniu nr 1 w pkt. IX i pkt, XIV nowego brzmienia
Plik k171P_2.doc
Numer decyzji 13/2004
Data decyzji 2004-12-29
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów zawartych w art. 18 ust.1 ,3, 7 ustawy o radiofonii i telewizji przez rozpowszechnianie audycji pt. Fear Factor - Nieustraszeni i nałożenie kary pieniężnej w wysokości 400.000 zł
Numer decyzji DK-114/2005-2/171/P
Data decyzji 2005-04-12
Numer uchwaly 286/2004
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadaczej stacji nadawczej na obiekcie Lubań/ Nowa Karczma (kanał 54)
Plik k171P_3.doc
Numer decyzji 3/2005
Data decyzji 2005-05-18
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę zapisów zawartych w art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji ; nałożenie kary pieniężnej w wysokości 20 000
Numer decyzji POSTANOWIENIE NR DK-162/2005
Data decyzji 2005-06-09
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki w nagłówku decyzji Nr DK-231/2004-1/171/P z dnia 15-11-2004 polegającej na nieprawidłowym podaniu daty podjęcia uchwały KRRiT Nr 406/2004 (powinno być: 26 sierpnia 2004 roku)
Plik k171P_4.doc
Numer decyzji DK-214/2005
Data decyzji 2005-07-19
Numer uchwaly 307/2005
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na zmianie wysokości posadowienia masztu stacji nadawczej w Łodzi (kanał 49) oraz zmianę współrzędnych geograficznych stacji nadawczej w Kielcach (kanał 22)
Plik k171P_5.doc
Numer decyzji DK-262/2005-3/171/P
Data decyzji 2005-09-01
Numer uchwaly 623/2004
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w Jeleniej Górze Śnieżne Kotły (kanał 47)
Plik k171P_6.doc
Numer decyzji 1/2006
Data decyzji 2006-03-08
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary pienieżnej w wysokości 11000 zł
Numer decyzji 2/2006
Data decyzji 2006-03-22
Numer uchwaly 144/2006
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji przez emisję 26 lutego 2006 roku audycji z cyklu "Kuba Wojewódzki"; nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500.000 zł.
Numer decyzji 3/2006
Data decyzji 2006-03-22
Numer uchwaly 143/2006
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 1 -5b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji przez emisję 24 lutego 2006 roku audycji pt. "Fear Factor - Nieustraszeni"
Numer decyzji DK-310/2007-5/171/P
Data decyzji 2007-09-20
Numer uchwaly
Typ opłata zmiana umorzenie zwolnienie
Treść Dodanie w koncesji pkt. XIV dot. opłaty za udzielenie koncesji (21.982.800 zł) w związku z wyrokiem WSA
Plik k171P_7.doc
Numer decyzji DK-381/2007-6/171/P
Data decyzji 2007-09-25
Numer uchwaly 527/2007
Typ wykreślenie adresu siedziby
Treść Zmiana koncesji w zakresie pkt. I (wykreślenie pełnego adresu siedziby Spółki Koncesjonariusza)
Plik k171P_8.doc
Numer decyzji DK-036/2008
Data decyzji 2008-02-01
Numer uchwaly 016/2008
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr DK-310/2007-5/171/P z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmiany koncesji poprzez dodanie pkt. XIV określającego podstawy wymiaru i wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik k171P_9.doc
Numer decyzji DK-108/2008-7/171/P
Data decyzji 2008-04-29
Numer uchwaly 013/2008
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Jeleniej Górze/ Śnieżne Kotły (kanał 47) i w Giżycku/ Miłkach (kanał 43)
Plik k171P_10.doc
Numer decyzji DK-238/2008-8/171/P
Data decyzji 2008-08-01
Numer uchwaly 313/2008
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z obiektu Warszawa/ PKiN na obiekt Warszawa/ Raszyn, kanał 44
Plik k171P_11.doc
Numer decyzji 1/2009
Data decyzji 2009-01-23
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16c. ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary pienieżnej w wysokości 50.000 zł
Numer decyzji DK-175/2009
Data decyzji 2009-07-31
Numer uchwaly 168/2009
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1. Wzrost liczby odbiorców w stosunku do zasięgu analogowego 537 tys. osób
Plik k171P_12.doc
Numer decyzji DK-203/2009
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 370/2007
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec. DK-175/2009 z dnia 31 lipca 2009 w części dot. pkt. 5-6
Plik k171P_13.doc
Numer decyzji DK-126/2010
Data decyzji 2010-06-11
Numer uchwaly 210/2010
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w zakresie przyznanie prawa do rozpowszechniania programu poprzez wprowadzenie programu sygnału MUX-2 (w miejsce MUX-1)
Plik k171P_14.doc
Numer decyzji 6/2010
Data decyzji 2010-12-13
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; nałożenie kary w wysokości 8.930,0 zł
Numer decyzji DK-057/2011
Data decyzji 2011-03-31
Numer uchwaly 174/2010
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 171/P/2004-T udzielonej spółce Telewizja POLSAT S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k171P_15.doc
Numer decyzji DK-152/2011-9/171/P
Data decyzji 2011-09-06
Numer uchwaly 164/2010
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień spółki Telewizja POLSAT S.A. wynikających z koncesji Nr 171/P/2004-T na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k171P_16.doc
Numer decyzji DR-017/2012-10/171/P
Data decyzji 2012-01-16
Numer uchwaly 421/2011
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana kanału 21 na 27 stacji nadawczej w Chełmie
Plik k171P_17.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-283/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 171/P/2004-T decyzją DK-114/2005-2/271/P w zakresie wysokość opłaty
Plik k171P_19.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-284/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji Nr 171/P/2004-T decyzją DK-175/2009 w zakresie wysokość opłaty
Plik k171P_20.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-282/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 171/P/2004-T w zakresie wysokości opłaty
Plik k171P_18.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-018/2013
Data decyzji 2013-01-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-114/2005-2/171/P w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_21.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-178/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o zmianę koncesji decyzją Nr DK-114/2005-2/171/P w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_26.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-153/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie o zmianę koncesji decyzją Nr DK-108/2008-7/171/P w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_22.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-154/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie o zmianę koncesji decyzją Nr DK-175/2009 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_23.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-170/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-108/2008-171/P w zakresie ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_24.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-171/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 31-08-12 w części dotyczącej wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-175/2009 w zakresie ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_25.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-194/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-175/2009)
Plik k171P_27.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-196/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-108/2008-2/171/P)
Plik k171P_30.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-195/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr DK-114/2005-2/171/P)
Plik k171P_29.doc
Numer decyzji DR-277/2013
Data decyzji 2013-04-15
Numer uchwaly 185/2013
Typ uchylenie decyzji w części
Treść Uchylenie w części dec. Nr DK-175/2009 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji; naliczenie opłaty w wys. 945.450 zł za zmianę koncesji dokonaną ww. decyzją
Plik k171P_31a.doc
Numer decyzji DR-312/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly 206/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 4.111.250,00 zł (w związku z dec. Nr DR-277/2013 uchylającą koncesję Nr 175/2009 w części dot ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji)
Plik k171P_32.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-315/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 252.120,00 zł określonej w dec. DR-312/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-277/2013
Plik k171P_33.doc
Numer decyzji DR-316/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly 184/2013
Typ uchylenie decyzji w części
Treść Uchylenie w części dec. Nr DK-108/2008-7/171/P w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji; naliczenie opłaty w wys. 39.276 zł za zmianę koncesji dokonaną ww. decyzją
Plik k171P_31.doc
Numer decyzji DR-338/2013
Data decyzji 2013-06-29
Numer uchwaly 253/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa dec. Nr DK-114/2005-2/171/P zmieniającej koncesję Nr 171/P/2004-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k171P_34.doc
Numer decyzji DR-453/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 381/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-277/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Plik k171P_35.doc
Numer decyzji DR-454/2013
Data decyzji 2013-08-13
Numer uchwaly 382/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-316/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Plik k171P_36.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-517/2013
Data decyzji 2013-10-21
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DR-454/2013 r. z dnia 13 sierpnia 2013 oraz decyzji Nr DR-316/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.
Plik k171P_37.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-516/2013
Data decyzji 2013-10-21
Numer uchwaly
Typ odmowa wstrzymania wykonania decyzji
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DR-453/2013 r. z dnia 13 sierpnia 2013 oraz decyzji Nr DR-277/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.
Plik k171P_38.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-562/2013
Data decyzji 2013-11-21
Numer uchwaly 520/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Uzupełnienie decyzji Nr DR-338/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
Plik k171P_39.doc
Numer decyzji 4/2014
Data decyzji 2014-05-13
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 18 ust. 5 ustawy o rtv poprzez rozpowszechnianie w dniu 21 maja 2013 r. audycji "Malanowski i partnerzy; nałożenie kary w wys. 50.000 zł
Numer decyzji 5/2014
Data decyzji 2014-06-06
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie art. 17a ust. 3 i ust 5 pkt 1 ustawy o rtv oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów; nałożenie na nadawcę kary pieniężnej w wys. 50.000 zł

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie