WYKAZ DECYZJI DLA 170/K/2012-R


Numer decyzji 170/K/2012-R
Data decyzji 2012-05-17
Numer uchwaly 036/2012
Typ udzielenie koncesji na kolejny okres
Treść Udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji nr 278/2002-R, wydanej na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym - informacyjno-biznesowo-muzycznym pod nazwą Radio PiN
Plik k170K_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-182/2012
Data decyzji 2012-09-04
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania progmu (zmiana lokalizacji i charakterystki promieniowania anteny stacji w Gdańsku, f=93,9 MHz)
Plik k170K_3.doc
Numer decyzji DR-188/2012
Data decyzji 2012-09-07
Numer uchwaly 289/2012
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 6 rat opłaty wynikającej z decyzji Nr 170/K/2012-R w wysokości 1.495.570 zł
Plik k170K_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-205/2012
Data decyzji 2012-10-19
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania o zmianę koncesji w zakresie tech. warunków rozpowszech programu ze stacji w Krakowie, f=104,9 MHz (nie późn. niż 2 m-ce od dnia wejścia w życie przepisów określających sposób naliczenia opłaty)
Plik k170K_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-253/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 170/K/2012-R w zakresie wysokości opłaty
Plik k170K_5.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-302/2012
Data decyzji 2012-11-22
Numer uchwaly
Typ uchybienie terminu do złożenia wniosku
Treść Uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DR-188/2012 (rozłożenie na raty opłaty za udzielenie koncesji)
Plik k170K_6.doc
Numer decyzji DR-002/2013-1/170/K
Data decyzji 2013-01-10
Numer uchwaly 275/2012
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczych w Gdańsku (f=93,9 MHz) i w Krakowie, f=104,9 MHz)
Plik k170K_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-059/2012
Data decyzji 2013-03-06
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozłożenia na raty opłaty za udzielenie koncesji Nr 170/K/2012-R
Plik k170K_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-134/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 170/K/2012-R w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik k170K_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-177/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr 170/K/2012-R w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik k170K_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-223/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. 170/K/2012-T)
Plik k170K_12.doc
Numer decyzji DR-278/2013
Data decyzji 2013-04-15
Numer uchwaly 180/2013
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 170/K/2012-R w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 1.497.768 zł za udzielenie koncesji
Plik k170K_11.doc
Numer decyzji DR-310/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly 208/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 309.086,00 zł (w związku z dec. Nr DR-278/2013 uchylającą koncesję Nr 170/K/2012-R w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik k170K_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-313/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 309.086,00 zł określonej w dec. DR-310/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-278/2013
Plik k170K_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-587/2013
Data decyzji 2013-11-21
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana lokalizacji, wysokości zawieszenia i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Gdańsk/ Jaśkowa Kopa, f=93,9 MHz)
Plik DR-5872013.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-589/2013
Data decyzji 2013-12-16
Numer uchwaly
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie postanowienia Nr DR-302/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Nr DR-188/2012 z dnia 7 września 2012 r.
Plik DR-5892013.doc
Numer decyzji DR-13/2014
Data decyzji 2014-01-24
Numer uchwaly 589/2013
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec. Nr DR-188/2012 z dnia 7 września 2012 r.; umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości
Plik DR-132014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-14/2014
Data decyzji 2014-01-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 27 września 2012 r. dot. ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DR-188/2012
Plik DR-142014.doc
Numer decyzji DR-37/2014
Data decyzji 2014-02-05
Numer uchwaly 42/2014
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 337.477,78 zł
Plik DR-372014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-57/2014
Data decyzji 2014-02-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 337.477,78 określonej w dec. DR-37/2014 wraz z oprocentowaniem w kwocie 1.243 na bieżące zobowiązanie podatkowe ustalone dec. Nr DR-278/2013
Plik DR-572014.doc
Numer decyzji DR-078/2014-2/170/K
Data decyzji 2014-03-18
Numer uchwaly 444/2013
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji w Gdańsku, f=93,9 MHz i w Krakowie, f=104,9 MHz
Plik DR-0782014-2170K.doc
Numer decyzji DR-133/2014-3/170/K
Data decyzji 2014-03-28
Numer uchwaly 177/2014
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana ppkt. 3, 4 i 6 w pkt. I koncesji (zmiana warunków programowych dotyczących warstwy muzycznej i słownej programu)
Plik DR-1332014-3170K.doc
Numer decyzji DR-147/2014
Data decyzji 2014-04-16
Numer uchwaly 131/2014
Typ ponowne rozpatrzenie decyzji
Treść Uchylenie pkt. 2 w dec. Nr DR-278/2013 z dnia 15 kwietnia 2013; naliczenie opłaty w wys. 1.497.768,00; rozłożenie opłaty w kwocie pozostałej do zapłaty (849.961,22) na dziewięć rocznych rat.
Plik DR-1472014.doc
Numer decyzji DR-311/2014-4/170/K
Data decyzji 2014-10-16
Numer uchwaly 425/2014
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z: "Radio PiN" na: "muzo.fm"
Plik DR-3112014-4170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-17/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Kielce, f=92,9 MHz)
Plik 172015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE NR DR-18/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Kraków, f=104,9 MHz)
Plik 182015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-19/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Wrocław, f=103,7 MHz)
Plik 192015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-20/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Poznań, f=93,9 MHz)
Plik 202015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-21/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Bydgoszcz, f=90,5 MHz)
Plik 212015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-15/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Gdańsk Jaśkowa Kopa, f=93,9 MHz)
Plik 152015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-16/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Łódź, f=102,3 MHz)
Plik 162015.doc
Numer decyzji DR-110/2015-5/170/K
Data decyzji 2015-05-28
Numer uchwaly 459/2014
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana parametrów technicznych stacji nadawczych: Bydgoszcz, f=90,5 MHz, Gdańsk, f=93,9 MHz, Kielce, f=92,9 MHz, Łódź, f=102,3, Wrocław, f=103,7 MHz
Plik DR-1102015-5170K.doc
Numer decyzji DR-129/2015
Data decyzji 2015-06-16
Numer uchwaly 468/2014
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na zmianie warunków technicznych stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 MHz
Plik DR-1292015.doc
Numer decyzji DR-143/2015-6/170/K
Data decyzji 2015-07-06
Numer uchwaly 501/2014
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczych: Kraków, f=104,9 MHz i Poznań, f=93,9 MHz
Plik DR-1432015-6170K.doc
Numer decyzji DR-141/2015
Data decyzji 2015-07-06
Numer uchwaly 51/2015
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa rozszerzenia koncesji o stację nadawczą zlokalizowaną w Częstochowie-Błeszno, f=101,9 MHz
Plik DR-1412015.doc
Numer decyzji DR-159/2015-7/170/K
Data decyzji 2015-07-29
Numer uchwaly 208/2015
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zmiana pkt. 2 w dec. Nr DR-110/2015-5/170/K z dnia 28 maja 2015 r. (zmiana sposobu uiszczenia opłaty z ratalnej na jednorazową)
Plik DR-1592015-7170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-206/2015
Data decyzji 2015-08-31
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji w Łodzi, f=102,3 MHz)
Plik DR-2062015.doc
Numer decyzji DR-300/2015-8/170/K
Data decyzji 2015-12-01
Numer uchwaly 202/2015
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej w Łodzi, f=102,3 MHz
Plik DR-3002015-8170K.doc
Numer decyzji DR-298/2015
Data decyzji 2015-12-01
Numer uchwaly 421/2015
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 170/K/2012-R udzielonej spółce Radio PiN S.A. na spółkę Muzo.fm Sp. z o.o.
Plik DR-2982015.doc
Numer decyzji DR-079/2016-9/170/K
Data decyzji 2016-03-10
Numer uchwaly 52/2016
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 170/K/2012-R udzielonej spółce Radio PIN S.A. na spółkę Muzo.fm. Sp. z o.o.
Plik DR-0792016-9170K.doc
Numer decyzji DR-088/2016
Data decyzji 2016-03-31
Numer uchwaly 455/2015
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DR-141/2015 z dnia 6 lipca 2015 (odmowa rozszerzenia koncesji o stację nadawczą Częstochowa Błeszno, f=101,9 MHz)
Plik DR-0882016.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-100/2016
Data decyzji 2016-04-07
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana mocy i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 MHz)
Plik DR-1002016.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-124/2016
Data decyzji 2016-05-20
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 25 stycznia 2016 dotyczącego zmiany mocy, charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Olsztyn, f=92,4 MHz
Plik DR-1242016.doc
Numer decyzji DR-240/2017-10/170/K
Data decyzji 2017-12-21
Numer uchwaly 374/2017
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana sposobu dosyłu sygnału do stacji nadawczych (sygnał może być dosyłany także za pomocą łącza kablowego lub światłowodowego, albo linii radiowej
Plik DR-2402017-10170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-18/2018
Data decyzji 2018-01-26
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzjach Nr: DR-143/2015-6/170/K, DR-300/2015-8/170/K, DR-240/2017-10/70/K (podanie nieprawiłowych współrzędnych geograficznych)
Plik DR-182018.doc
Numer decyzji DR-117/2018-11/170/K
Data decyzji 2018-06-21
Numer uchwaly 91/2018
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych stacji nadawczej w Warszawie, f=102,0 MHz
Plik DR-1172018-11170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-3/2019
Data decyzji 2019-01-02
Numer uchwaly
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana mocy i charakterystyki promieniowania stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 FM
Plik DR-32019.doc
Numer decyzji DR-15/2019
Data decyzji 2019-01-29
Numer uchwaly 12/2019
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 MHz
Plik DR-152019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-28/2019
Data decyzji 2019-02-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej w Warszawie, f=102,0 MHz)
Plik DR-282019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-29/2019
Data decyzji 2019-02-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej w Bydgoszczy, f=90,5 MHz)
Plik DR-292019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-30/2019
Data decyzji 2019-02-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej w łODZI, f=102,3 MHz)
Plik DR-302019.doc
Numer decyzji DR-43/2019-12/170/K
Data decyzji 2019-03-01
Numer uchwaly 13/2019
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji w Olsztynie, f=92,4 MHz wraz ze zmianami technicznymi
Plik DR-432019-12170K.doc
Numer decyzji DR-76/2019-13/170/K
Data decyzji 2019-04-10
Numer uchwaly 10/2019
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji, mocy i innych warunków technicznych stacji nadawczej w Łodzi, f=102,3 MHz
Plik DR-762019-13170K.doc
Numer decyzji DR-107/2019-14/170/K
Data decyzji 2019-05-13
Numer uchwaly 9/2019
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczych w Bydgoszczy, f=90,5 MHz i w Warszawie, f=102,0 MHz
Plik DR-1072019-14170K.doc
Numer decyzji DR-278/2019-15/170/K
Data decyzji 2019-12-20
Numer uchwaly 258/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Rzeszów
Plik DR-2782019-15170K.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie