WYKAZ DECYZJI DLA 170/K/2012-R


Numer decyzji 170/K/2012-R
Data decyzji 2012-05-17
Numer uchwaly 036/2012
Typ udzielenie koncesji na kolejny okres
Treść Udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji nr 278/2002-R, wydanej na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym - informacyjno-biznesowo-muzycznym pod nazwą Radio PiN
Plik decyzji k170K_1.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-182/2012
Data decyzji 2012-09-04
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania progmu (zmiana lokalizacji i charakterystki promieniowania anteny stacji w Gdańsku, f=93,9 MHz)
Plik decyzji k170K_3.doc
Numer decyzji DR-188/2012
Data decyzji 2012-09-07
Numer uchwaly 289/2012
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 6 rat opłaty wynikającej z decyzji Nr 170/K/2012-R w wysokości 1.495.570 zł
Plik decyzji k170K_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-205/2012
Data decyzji 2012-10-19
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania o zmianę koncesji w zakresie tech. warunków rozpowszech programu ze stacji w Krakowie, f=104,9 MHz (nie późn. niż 2 m-ce od dnia wejścia w życie przepisów określających sposób naliczenia opłaty)
Plik decyzji k170K_4.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-253/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 170/K/2012-R w zakresie wysokości opłaty
Plik decyzji k170K_5.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-302/2012
Data decyzji 2012-11-22
Numer uchwaly
Typ uchybienie terminu do złożenia wniosku
Treść Uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DR-188/2012 (rozłożenie na raty opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k170K_6.doc
Numer decyzji DR-002/2013-1/170/K
Data decyzji 2013-01-10
Numer uchwaly 275/2012
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczych w Gdańsku (f=93,9 MHz) i w Krakowie, f=104,9 MHz)
Plik decyzji k170K_7.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-059/2012
Data decyzji 2013-03-06
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozłożenia na raty opłaty za udzielenie koncesji Nr 170/K/2012-R
Plik decyzji k170K_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-134/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 170/K/2012-R w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k170K_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-177/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr 170/K/2012-R w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik decyzji k170K_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-223/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. 170/K/2012-T)
Plik decyzji k170K_12.doc
Numer decyzji DR-278/2013
Data decyzji 2013-04-15
Numer uchwaly 180/2013
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Uchylenie w części koncesji Nr 170/K/2012-R w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 1.497.768 zł za udzielenie koncesji
Plik decyzji k170K_11.doc
Numer decyzji DR-310/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly 208/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 309.086,00 zł (w związku z dec. Nr DR-278/2013 uchylającą koncesję Nr 170/K/2012-R w części dot ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji)
Plik decyzji k170K_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-313/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 309.086,00 zł określonej w dec. DR-310/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-278/2013
Plik decyzji k170K_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-587/2013
Data decyzji 2013-11-21
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana lokalizacji, wysokości zawieszenia i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Gdańsk/ Jaśkowa Kopa, f=93,9 MHz)
Plik decyzji DR-5872013.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-589/2013
Data decyzji 2013-12-16
Numer uchwaly
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie postanowienia Nr DR-302/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Nr DR-188/2012 z dnia 7 września 2012 r.
Plik decyzji DR-5892013.doc
Numer decyzji DR-13/2014
Data decyzji 2014-01-24
Numer uchwaly 589/2013
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec. Nr DR-188/2012 z dnia 7 września 2012 r.; umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości
Plik decyzji DR-132014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-14/2014
Data decyzji 2014-01-27
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 27 września 2012 r. dot. ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DR-188/2012
Plik decyzji DR-142014.doc
Numer decyzji DR-37/2014
Data decyzji 2014-02-05
Numer uchwaly 42/2014
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 337.477,78 zł
Plik decyzji DR-372014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-57/2014
Data decyzji 2014-02-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 337.477,78 określonej w dec. DR-37/2014 wraz z oprocentowaniem w kwocie 1.243 na bieżące zobowiązanie podatkowe ustalone dec. Nr DR-278/2013
Plik decyzji DR-572014.doc
Numer decyzji DR-078/2014-2/170/K
Data decyzji 2014-03-18
Numer uchwaly 444/2013
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji w Gdańsku, f=93,9 MHz i w Krakowie, f=104,9 MHz
Plik decyzji DR-0782014-2170K.doc
Numer decyzji DR-133/2014-3/170/K
Data decyzji 2014-03-28
Numer uchwaly 177/2014
Typ inne zmiany programowe
Treść Zmiana ppkt. 3, 4 i 6 w pkt. I koncesji (zmiana warunków programowych dotyczących warstwy muzycznej i słownej programu)
Plik decyzji DR-1332014-3170K.doc
Numer decyzji DR-147/2014
Data decyzji 2014-04-16
Numer uchwaly 131/2014
Typ ponowne rozpatrzenie decyzji
Treść Uchylenie pkt. 2 w dec. Nr DR-278/2013 z dnia 15 kwietnia 2013; naliczenie opłaty w wys. 1.497.768,00; rozłożenie opłaty w kwocie pozostałej do zapłaty (849.961,22) na dziewięć rocznych rat.
Plik decyzji DR-1472014.doc
Numer decyzji DR-311/2014-4/170/K
Data decyzji 2014-10-16
Numer uchwaly 425/2014
Typ zmiana nazwy programu
Treść Zmiana nazwy programu z: "Radio PiN" na: "muzo.fm"
Plik decyzji DR-3112014-4170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-17/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Kielce, f=92,9 MHz)
Plik decyzji 172015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE NR DR-18/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Kraków, f=104,9 MHz)
Plik decyzji 182015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-19/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Wrocław, f=103,7 MHz)
Plik decyzji 192015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-20/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Poznań, f=93,9 MHz)
Plik decyzji 202015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-21/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Bydgoszcz, f=90,5 MHz)
Plik decyzji 212015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-15/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Gdańsk Jaśkowa Kopa, f=93,9 MHz)
Plik decyzji 152015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-16/2015
Data decyzji 2015-01-12
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Łódź, f=102,3 MHz)
Plik decyzji 162015.doc
Numer decyzji DR-110/2015-5/170/K
Data decyzji 2015-05-28
Numer uchwaly 459/2014
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana parametrów technicznych stacji nadawczych: Bydgoszcz, f=90,5 MHz, Gdańsk, f=93,9 MHz, Kielce, f=92,9 MHz, Łódź, f=102,3, Wrocław, f=103,7 MHz
Plik decyzji DR-1102015-5170K.doc
Charakterystyki anten DR-1102015-5170K_map.doc
Numer decyzji DR-129/2015
Data decyzji 2015-06-16
Numer uchwaly 468/2014
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na zmianie warunków technicznych stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 MHz
Plik decyzji DR-1292015.doc
Numer decyzji DR-143/2015-6/170/K
Data decyzji 2015-07-06
Numer uchwaly 501/2014
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczych: Kraków, f=104,9 MHz i Poznań, f=93,9 MHz
Plik decyzji DR-1432015-6170K.doc
Charakterystyki anten DR-1432015-6170K_map.doc
Numer decyzji DR-141/2015
Data decyzji 2015-07-06
Numer uchwaly 51/2015
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa rozszerzenia koncesji o stację nadawczą zlokalizowaną w Częstochowie-Błeszno, f=101,9 MHz
Plik decyzji DR-1412015.doc
Numer decyzji DR-159/2015-7/170/K
Data decyzji 2015-07-29
Numer uchwaly 208/2015
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zmiana pkt. 2 w dec. Nr DR-110/2015-5/170/K z dnia 28 maja 2015 r. (zmiana sposobu uiszczenia opłaty z ratalnej na jednorazową)
Plik decyzji DR-1592015-7170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-206/2015
Data decyzji 2015-08-31
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji w Łodzi, f=102,3 MHz)
Plik decyzji DR-2062015.doc
Numer decyzji DR-300/2015-8/170/K
Data decyzji 2015-12-01
Numer uchwaly 202/2015
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej w Łodzi, f=102,3 MHz
Plik decyzji DR-3002015-8170K.doc
Charakterystyki anten DR-3002015-8170K_map.doc
Numer decyzji DR-298/2015
Data decyzji 2015-12-01
Numer uchwaly 421/2015
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 170/K/2012-R udzielonej spółce Radio PiN S.A. na spółkę Muzo.fm Sp. z o.o.
Plik decyzji DR-2982015.doc
Numer decyzji DR-079/2016-9/170/K
Data decyzji 2016-03-10
Numer uchwaly 52/2016
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 170/K/2012-R udzielonej spółce Radio PIN S.A. na spółkę Muzo.fm. Sp. z o.o.
Plik decyzji DR-0792016-9170K.doc
Numer decyzji DR-088/2016
Data decyzji 2016-03-31
Numer uchwaly 455/2015
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DR-141/2015 z dnia 6 lipca 2015 (odmowa rozszerzenia koncesji o stację nadawczą Częstochowa Błeszno, f=101,9 MHz)
Plik decyzji DR-0882016.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-100/2016
Data decyzji 2016-04-07
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana mocy i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 MHz)
Plik decyzji DR-1002016.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-124/2016
Data decyzji 2016-05-20
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 25 stycznia 2016 dotyczącego zmiany mocy, charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Olsztyn, f=92,4 MHz
Plik decyzji DR-1242016.doc
Numer decyzji DR-240/2017-10/170/K
Data decyzji 2017-12-21
Numer uchwaly 374/2017
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana sposobu dosyłu sygnału do stacji nadawczych (sygnał może być dosyłany także za pomocą łącza kablowego lub światłowodowego, albo linii radiowej
Plik decyzji DR-2402017-10170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-18/2018
Data decyzji 2018-01-26
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzjach Nr: DR-143/2015-6/170/K, DR-300/2015-8/170/K, DR-240/2017-10/70/K (podanie nieprawiłowych współrzędnych geograficznych)
Plik decyzji DR-182018.doc
Numer decyzji DR-117/2018-11/170/K
Data decyzji 2018-06-21
Numer uchwaly 91/2018
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana parametrów technicznych stacji nadawczej w Warszawie, f=102,0 MHz
Plik decyzji DR-1172018-11170K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-3/2019
Data decyzji 2019-01-02
Numer uchwaly
Typ podjęcie postępowania
Treść Podjęcie postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (zmiana mocy i charakterystyki promieniowania stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 FM
Plik decyzji DR-32019.doc
Numer decyzji DR-15/2019
Data decyzji 2019-01-29
Numer uchwaly 12/2019
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej w Olsztynie, f=92,4 MHz
Plik decyzji DR-152019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-28/2019
Data decyzji 2019-02-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej w Warszawie, f=102,0 MHz)
Plik decyzji DR-282019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-29/2019
Data decyzji 2019-02-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej w Bydgoszczy, f=90,5 MHz)
Plik decyzji DR-292019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-30/2019
Data decyzji 2019-02-08
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i mocy stacji nadawczej w łODZI, f=102,3 MHz)
Plik decyzji DR-302019.doc
Numer decyzji DR-43/2019-12/170/K
Data decyzji 2019-03-01
Numer uchwaly 13/2019
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji w Olsztynie, f=92,4 MHz wraz ze zmianami technicznymi
Plik decyzji DR-432019-12170K.doc
Charakterystyki anten DR-432019-12170K_map.doc
Numer decyzji DR-76/2019-13/170/K
Data decyzji 2019-04-10
Numer uchwaly 10/2019
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji, mocy i innych warunków technicznych stacji nadawczej w Łodzi, f=102,3 MHz
Plik decyzji DR-762019-13170K.doc
Charakterystyki anten DR-762019-13170K_map.doc
Numer decyzji DR-107/2019-14/170/K
Data decyzji 2019-05-13
Numer uchwaly 9/2019
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczych w Bydgoszczy, f=90,5 MHz i w Warszawie, f=102,0 MHz
Plik decyzji DR-1072019-14170K.doc
Charakterystyki anten DR-1072019-14170K_map.doc
Numer decyzji DR-278/2019-15/170/K
Data decyzji 2019-12-20
Numer uchwaly 258/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Rzeszów
Plik decyzji DR-2782019-15170K.doc
Informacje Programowe DR-2782019-15170K_zal.doc
Numer decyzji DR-14/2020-16/170/K
Data decyzji 2020-01-27
Numer uchwaly 263/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Poznań
Plik decyzji DR-142020-16170K.doc
Informacje Programowe DR-142020-16170K_zal.doc
Numer decyzji DR-28/2020-17/170/K
Data decyzji 2020-02-03
Numer uchwaly 282/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Warszawa
Plik decyzji DR-282020-17170K.doc
Informacje Programowe DR-282020-17170K_zal.doc
Numer decyzji DR-34/2020-18/170/K
Data decyzji 2020-02-12
Numer uchwaly 292/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Częstochowa
Plik decyzji DR-342020-18170K.doc
Informacje Programowe DR-342020-18170K_zal.doc
Numer decyzji DR-43/2020-19/170/K
Data decyzji 2020-02-21
Numer uchwaly 323/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Katowice
Plik decyzji DR-432020-19170K.doc
Informacje Programowe DR-432020-19170K_zal.doc
Numer decyzji DR-58/2020-20/170/K
Data decyzji 2020-03-03
Numer uchwaly 331/2019
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o możliwość rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w lokalnym multipleksie w DAB+Toruń
Plik decyzji DR-582020-20170K.doc
Informacje Programowe DR-582020-20170K_1_zal.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie