WYKAZ DECYZJI DLA 168/K/2012-R


Numer decyzji 168/K/2012-R
Data decyzji 2012-05-10
Numer uchwaly 038/2012
Typ udzielenie koncesji na kolejny okres
Treść Udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji nr 317/2005-R, wydanej na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym pod nazwą Radio KASZËBË
Plik k168K_1.doc
Numer decyzji DR-314/2012
Data decyzji 2012-12-07
Numer uchwaly 432/2012
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 7 rat opłaty wynikającej z dec. Nr 168/K/2012-R w wysokości 336.910 zł
Plik k168K_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-362/2013
Data decyzji 2013-06-17
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania o zmianę lokalizacji stacji nadawczej z Helu do Gdańska
Plik k168K_3.doc
Numer decyzji DR-510/2013-1/168/K
Data decyzji 2013-10-16
Numer uchwaly 122/2013
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Helu, f=106,1 MHz
Plik k168K_4.doc
Numer decyzji DR-203/2014
Data decyzji 2014-06-24
Numer uchwaly 200/2014
Typ odmowa przesunięcia terminu rozpoczęcia nadawania
Treść Odmowa przedłużenia terminu na rozpoczęcie rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Helu, f=106,1 MHz w związku z decyzją Nr DR-501/2013-1/168/K dot. rozszerzenia koncesji
Plik DR-2032014.doc
Numer decyzji DR-046/2015
Data decyzji 2015-02-25
Numer uchwaly 4/2015
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DR-203/2014 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie odmowy przedłużenia terminu na rozpoczęcia rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Helu (f=106,1 MHz)
Plik DR-0462015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-205/2015
Data decyzji 2015-08-31
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (zmiana lokalizacji stacji Hel, f=106,1 MHz)
Plik DR-2052015.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-248/2015
Data decyzji 2015-11-03
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (zmiana parametrów technicznych stacji Gdańsk Chwaszczyno, f=92,3 MHz)
Plik DR-2482015.doc
Numer decyzji DR-294/2015
Data decyzji 2015-11-17
Numer uchwaly
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na zmianie warunków technicznych rozpowszechniania programu poprzez zmianę f=92,3 MHz na f=92,4 MHz stacji nadawczej Gdańsk Chwaszczyno wraz ze zmianą wysokości zawieszenia anteny
Plik DR-2942015.doc
Numer decyzji DR-313/2015-2/168/K
Data decyzji 2015-12-17
Numer uchwaly 439/2015
Typ zmiana adresu
Treść Zmiana adresu siedziby Koncesjonariusza z Władysławowa do Czarnego Młyna
Plik DR-3132015-2168K.doc
Numer decyzji DR-050/2016-3/168/K
Data decyzji 2016-02-11
Numer uchwaly 188/2015
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Hel, f=106,1 MHz
Plik DR-0502016-3168K.doc
Numer decyzji DR-151/2016-4/168/K
Data decyzji 2016-06-03
Numer uchwaly 257/2015
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana współrzędnych geograficznych, wysokości terenu, zawieszenia i charakterystyki anteny stacji nadawczej Gdańsk Chwaszczyno, f=92,3 MHz
Plik DR-1512016-4168K.doc
Numer decyzji DR-164/2017
Data decyzji 2017-10-26
Numer uchwaly 235/2017
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany koncesji polegającej na dodaniu stacji nadawczej w Wejherowie (powielenie częstotliwości użytkowanej przez stację nadawczą w Helu, f=106,1 MHz lub Kościerzynie, f=90,1 MHz
Plik DR-1642017.doc
Numer decyzji DR-204/2017-5/168/K
Data decyzji 2017-12-11
Numer uchwaly 77/2017
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Lęborku, f=94,9 MHz
Plik DR-2042017-5168K.doc
Numer decyzji DM-1-2018
Data decyzji 2018-01-10
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie art. 16 ut. 3 ustawy rtv poprzez przekroczenie dopuszczalnego czasu emisji reklam i telesprzedaży w godzinie zegarowej Nałożenie kary w wys. 1000,00 zł
Numer decyzji DR-1-2018
Data decyzji 2018-01-10
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy rtv (przekroczenie dopuszczalnego czasu emisji reklam i telesprzedaży w godzinie zegarowej; nałożenie kary w wys. 1.000 zł
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-108/2018
Data decyzji 2018-06-18
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (przeniesienie lokalizacji stacji z obiektu Lębork Skórowo, f=94,9 MHz na obiekt Lębork Czarnówko wraz ze zmianą parametrów technicznych)
Plik DR-1082018.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-153/2018
Data decyzji 2018-08-20
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku Nr DR.4110.2.2018 o rozszerzenie koncesji (stacja nadawcza w Bytowie, f=104,5 MHz)
Plik DR-1532018.doc
Numer decyzji DR-199/2018
Data decyzji 2018-11-07
Numer uchwaly 193/2018
Typ odmowa zmian ws opłaty
Treść Odmowa odroczenia do dnia 15 kwietnia 2020 r. zapłaty VI raty zaległości podatkowej w wys. 48.130 wynikającej z dec. DR-314/2012 w sprawie rozłożenia na raty opłaty za udzielenie koncesji Nr 168/K/2012-R
Plik DR-1992018.doc
Numer decyzji DR-211/2018-6/168/K
Data decyzji 2018-12-03
Numer uchwaly 166/2018
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Bytowie, f=104,5 MHz
Plik DR-2112018-6168K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-222/2018
Data decyzji 2018-12-21
Numer uchwaly
Typ uchybienie terminu do złożenia wniosku
Treść Uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej dec. Nr DR-199/2018 (odmowa odroczenia zapłaty VI raty zaległości podatkowej wynikającej z dec. Nr DR-314/2012)
Plik DR-2222018.doc
Numer decyzji DR-22/2019-7/168/K
Data decyzji 2019-02-07
Numer uchwaly 96/2018
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji z Lęborka Skórowa do Lęborka Czarnówka, f=94,9 MHz i parametrów technicznych (wysokość zawieszenia anteny, wysokość terenu, polaryzacji i charakteryzacji promieniowania anteny)
Plik DR-222-19-7168K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-085/2019
Data decyzji 2019-04-18
Numer uchwaly 97/2019
Typ odmowa przywrócenia terminu
Treść Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr DR-199/2018 (odmowa odroczenia zapłaty VI raty zaległości podatkowej wynikającej z dec. Nr DR-314/2012)
Plik DR-0852019.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-90/2019
Data decyzji 2019-04-24
Numer uchwaly 83/2019
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji (zmiana lokalizacji i wysokości terenu u podstawy masztu anteny, f=104,5 MHz
Plik DR-902019.doc
Numer decyzji DR-154/2019-8/168/K
Data decyzji 2019-08-19
Numer uchwaly 83/2019
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Bytowie, f=104,5 MHz
Plik DR-1542019-8168K.doc
Numer decyzji DR-173/2019
Data decyzji 2019-08-23
Numer uchwaly 178/2019
Typ odmowa zmian ws opłaty
Treść Odmowa odroczenia terminu spłaty zaległej VII raty w wysokości 48.130 zł wynikającej z decyzji Nr DR-314/2012
Plik DR-1732019.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie