WYKAZ DECYZJI DLA 069/K/2011-R


Numer decyzji 069/K/2011-R
Data decyzji 2011-03-29
Numer uchwaly 357/2010
Typ udzielenie koncesji na kolejny okres
Treść Udzielenie koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 177/P/2004-R na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym pod nazwą Radio JARD
Plik k069K_1.doc
Numer decyzji DK-107/2011-1/069/K
Data decyzji 2011-06-16
Numer uchwaly 301/2011
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 12 rat opłaty wynikającej z dec. Nr 069/K/2011-R z dnia 29-03-11 w kwocie 103.050 zł; naliczenie opłaty prolongacyjnej
Plik k069K_2.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-225/2012
Data decyzji 2012-10-24
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania o zmianę koncesji w zakresie tech. warunków rozpowszech. programu ze stacji w Białymstoku, f=89,2 MHz (nie późn. niż 2 m-ce od dnia wejścia w życie przepisów określających sposób naliczenia opłaty)
Plik k069K_3.doc
Numer decyzji DR-256/2013-2/069/K
Data decyzji 2013-04-05
Numer uchwaly 019/2013
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana mocy i wysokości zawieszenia anteny stacji w Białymstoku, f=89,2 MHz
Plik k069K_4.doc
Numer decyzji DR-388/2013
Data decyzji 2013-06-26
Numer uchwaly 289/2013
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 10 rat zaległości podatkowej w wys. 6.280 zł z tytułu opłaty wynikającej z dec. Nr DR-256/2013-2/069/K w sprawie zmiany koncesji na kolejny okres Nr 069/K/2011-R
Plik k069K_5.doc
Numer decyzji DR-270/2014-3/069/K
Data decyzji 2014-09-01
Numer uchwaly 245/2014
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Bielsku Podlaskim, f=95,5 MHz
Plik DR-2702014-3069K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-367/2014
Data decyzji 2014-12-09
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w dec. Nr DR-270/2014-3/069/K z dnia 1 września 2014 r. poprzez zastąpienie nazwy ulicy w pkt. 1 ppkt. 1 w części dotyczącej stacji nadawczej w Bielsku Podlaskim
Plik DR-3672014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-72/2015
Data decyzji 2015-04-21
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie warunków technicznych rozpowszechniania programu (Bielsk Podlaski, f=95,5 MHz)
Plik DR-722015.doc
Numer decyzji DR-223/2015-3/069/K
Data decyzji 2015-09-22
Numer uchwaly 61/2015Z
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Bielsku Podlaskim, f=95,5 MHz
Plik DR-2232015-3069K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-73/2017
Data decyzji 2017-08-16
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (podniesienie mocy oraz zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Bielsk Podlaski, f=95,5 MHz)
Plik DR-732017.doc
Numer decyzji DR-177/2017-4/069/K
Data decyzji 2017-11-27
Numer uchwaly 88/2017
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy i zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji w Bielsku Podlaskim, f=95,5 MHz
Plik DR-1772017-4069K.doc
Numer decyzji DM-14-2018
Data decyzji 2018-06-11
Numer uchwaly 13/2018
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Nakazanie nadawcy zaniechania działań naruszających warunki programowe koncesji (pkt I ppkt 4 koncesji)
Numer decyzji DR-115/2018-5/069/K
Data decyzji 2018-06-20
Numer uchwaly 155/2018
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 069/K/2011-R udzielonej Jarosławowi Dziemianowi na spółkę JARD Jarosław Dziemian i Wspólnicy Sp.j.
Plik DR-1152018_1-5069K.doc
Numer decyzji DR-114/2018
Data decyzji 2018-06-20
Numer uchwaly 154/2018
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przeniesienie uprawnień Jarosława Dziemiana zamieszkałego w Białymstoku wynikających z koncesji Nr 069/K/2011-R na spółkę JARD Jarosław Dziemian i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku
Plik DR-1142018.doc
Numer decyzji DR-70/2019-6/069/K
Data decyzji 2019-03-22
Numer uchwaly 81/2019
Typ zmiana nazwy koncesjonariusza
Treść Zmiana nazwy Koncesjonariusza z nazwy: "JARD" Jarosław Dziemian i Wspólnicy Sp. j. na nazwę: "JARD" Dziemian i Wspólnicy Sp. j.
Plik DR-702019-6069K.doc
Numer decyzji DR-91/2019-7/069/K
Data decyzji 2019-04-24
Numer uchwaly 93/2019
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana oznaczenia obiektu nadawczego w Białymstoku, f=89,2 MHz i w Bielsku Podlaskim oraz sposobu dosyłu sygnału do stacji nadawczej w Bielsku Podlaskim, f=95,5 MHz
Plik DR-912019-7069K.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-228/2019
Data decyzji 2019-10-07
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania w sprawie wniosku o rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Ełku
Plik DR-2282019.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie