WYKAZ DECYZJI DLA 024/K/2009-T


Numer decyzji 024/K/2009-T
Data decyzji 2009-01-26
Numer uchwaly 544/2008
Typ udzielenie koncesji na kolejny okres
Treść Udzielenie spółce Polskie Media S.A. koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji nr 236/99-T, wydanej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą TV 4
Plik k024K_1.doc
Numer decyzji DK-099/2009
Data decyzji 2009-04-28
Numer uchwaly 122/2009
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji Nr 024/K/2009-T
Plik k024K_2.doc
Numer decyzji DK-175a/2009
Data decyzji 2009-07-31
Numer uchwaly 168/2009
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o rozpowszechnianie w MUX-1. Wzrost liczby odbiorców w stosunku do zasięgu analogowego 2.875 tys. osób
Plik k024K_3.doc
Numer decyzji DK-203a/2009
Data decyzji 2009-09-24
Numer uchwaly 370/2009
Typ uchylenie decyzji
Treść Uchylenie dec.DK-175/2009 z dnia 31 lipca 2009 w części dot. pkt. 5-6
Plik k024K_4.doc
Numer decyzji DK-076/2010-1/024/K
Data decyzji 2010-04-16
Numer uchwaly 132/2010
Typ opłata rozłożenie na raty
Treść Rozłożenie na 3 raty opłaty w kwocie 6.008.750 wynikającej z pkt. 2 dec. Nr DK-175/2009 z dnia 31-07-09; naliczenie opłaty prolongacyjnej w kwocie 870 987 zł
Plik k024K_5.doc
Numer decyzji DK-126a/2010
Data decyzji 2010-06-11
Numer uchwaly 210/2010
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana koncesji w zakresie przyznanie prawa do rozpowszechniania programu poprzez wprowadzenie programu sygnału MUX-2 (w miejsce MUX-1)
Plik k024K_6.doc
Numer decyzji DK-165/2010
Data decyzji 2010-07-08
Numer uchwaly 284/2010
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. DK-076/2010-1/024/K z dnia 16 kwietnia 2010 roku (rozłożenie na raty opłaty wynikającej z pkt. 2 dec. DK-175/2009 wraz z naliczeniem kwoty opłat prolongacyjnych
Plik k024K_7.doc
Numer decyzji DR-149/2012-2/024/K
Data decyzji 2012-07-19
Numer uchwaly 157/2012
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zamiana kanału 33 na 42 stacji nadawczej w Chełmie
Plik k024K_8.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-288/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-175/2009 w zakresie wysokość opłaty
Plik k024K_10.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-295/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji dec. Nr DK-076/2010-1/024/024/K dot. rozłożenia na raty opłaty za zmianę koncesji
Plik k024K_11.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-275/2012
Data decyzji 2012-11-13
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie udzielenia koncesji Nr 024/K/2009-T w zakresie wysokości opłaty
Plik k024K_9.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-006/2013
Data decyzji 2013-01-18
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania dec. Nr DK-076/2010-1/024/K z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Plik k024K_12.doc
Numer decyzji DR-121/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly 36/2013
Typ odmowa uchylenia decyzji
Treść Odmowa uchylenia decyzji Nr DK-076/2010-1/024/K
Plik k024K_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-149/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 16-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania o udzielenie koncesji Nr 024/K/2009-T w części dot. ustalenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji
Plik k024K_14.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-150/2013
Data decyzji 2013-03-26
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku z dnia 19-11-12 o doręczenie decyzji w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zmiany koncesji decyzją Nr DK-175/2009 w części dot. ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji
Plik k024K_15.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-174/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr 024/K/2009-T w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji
Plik k024K_16.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-175/2013
Data decyzji 2013-03-27
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DK-175/2009 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za zmianę koncesji
Plik k024K_17.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-185/2013
Data decyzji 2013-03-28
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 15-11-12 o zwrot nadpłaty (dot. dec. Nr 024/K/2009-T)
Plik k024K_18.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-216/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ odmowa wszczęcia postępowania
Treść Odmowa wszczęcia postępowania wobec wniosku z dnia 15-02-13 o zwrot nadpłaty (dot. dec. DK-175/2009)
Plik k024K_19.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-230/2013
Data decyzji 2013-03-29
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wznowienia postępowania, którego przedmiotem było udzielenie koncesji w części dot ustalenia wysokości opłaty za jej udzielenie
Plik k024K_23.doc
Numer decyzji DR-279/2013
Data decyzji 2013-04-15
Numer uchwaly
Typ uchylenie decyzji w części
Treść Uchylenie w części dec. Nr 175/2009 w zakresie w jakim ustalona została wysokość opłaty za udzielenie koncesji; naliczenie opłaty w wys. 9.487.170 zł za zmianę koncesji dokonaną ww. decyzją
Plik k024K_20.doc
Numer decyzji DR-311/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly 207/2013
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokości nadpłaty w kwocie 4.111.250,00 zł (w związku z dec. Nr DR-279/2013 uchylającą koncesję Nr 175/2009 w części dot ustalenia wysokości opłaty za zmianę koncesji)
Plik k024K_21.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-314/2013
Data decyzji 2013-04-26
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 4.111.250,00 zł określonej w dec. DR-311/2013 na bieżące zobowiązania podatkowe ustalone dec. Nr DR-279/2013
Plik k024K_22.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-348/2013
Data decyzji 2013-06-05
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DR-006/2013 z dnia 18.01.2013 r.
Plik k024K_24.doc
Numer decyzji DR-386/2013
Data decyzji 2013-06-20
Numer uchwaly 275/2013
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 56/2013 z dnia 22.01.13 o udzieleniu koncesji na kolejny okres
Plik k024K_25.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-393/2013
Data decyzji 2013-07-01
Numer uchwaly
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy postanowienia Nr DK-230/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
Plik k024K_26.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-412/2013
Data decyzji 2013-07-08
Numer uchwaly
Typ umorzenie postępowania ws. innych wniosków
Treść Umorzenie postępowania wobec wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 56/2013 o udzieleniu koncesji na kolejny okres
Plik k024K_27.doc
Numer decyzji DR-511/2013
Data decyzji 2013-10-16
Numer uchwaly 451/2013
Typ zgoda na przejście uprawnień
Treść Wyrażenie zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 024/K/2009-T udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik k024K_28.doc
Numer decyzji DR-550/2013
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 458/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-121/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
Plik k024K_29.doc
Numer decyzji DR-554/2014
Data decyzji 2013-11-15
Numer uchwaly 479/2013
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy dec. Nr DR-386/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
Plik k024K_30.doc
Numer decyzji DR-50/2014
Data decyzji 2014-02-19
Numer uchwaly 53/2014
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Określenie wysokość nadpłaty w kwocie 2.768.487,00
Plik DR-502014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-63/2014
Data decyzji 2014-03-04
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Zaliczenie nadpłaty w kwocie 2.768.487 zł określonej w dec. DR-50/2014 wraz z oprocentowaniem w kwocie 46.051,00 zł na bieżące zobowiązania ustalone dec. Nr DR-279/2013
Plik DR-632014.doc
Numer decyzji DR-66/2014-3/024/K
Data decyzji 2014-03-07
Numer uchwaly 164/2011
Typ przejście uprawnień
Treść Przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 024/K/2009-R udzielonej spółce Polskie Media S.A. na spółkę Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Plik DR-662014-3024K.doc
Numer decyzji DR-145/2014
Data decyzji 2014-04-16
Numer uchwaly 130/2014
Typ ponowne rozpatrzenie decyzji
Treść Uchylenie pkt. 2 w dec. Nr DR-279/2013 z dnia 15 kwietnia 2013; naliczenie opłaty w wys. 9.487.170,00; rozłożenie opłaty w kwocie pozostałej do zapłaty (2.561.382,00) na trzy równe roczne raty.
Plik DR-1452014.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DR-195/2014
Data decyzji 2014-06-10
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wstrzymania wykonywania decyzji Nr DR-145/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 oraz decyzji Nr DR-279/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Plik DR-1952014.doc
Numer decyzji 4/2015
Data decyzji 2015-03-23
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez nadawcę art. 16 ust. 3 ustawy o rtv; nałożenie na nadawcę kary w wysokości 15.000 zł

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie