WYKAZ DECYZJI DLA 001/P/2001-R


Numer decyzji 001/P/2001-R
Data decyzji 2001-05-22
Numer uchwaly 060/2001
Typ udzielenie koncesji
Treść Udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze uniwersalnym pod nazwą RMF FM
Plik k001P_1.doc
Numer decyzji DK-163/2001
Data decyzji 2001-09-04
Numer uchwaly 277/2001
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana pkt. V decyzji Przewodniczącego KRRiT z dnia 22 maja 2001 roku o udzieleniu koncesji nr 001/P/2001-R oraz pkt. III uzasadnienia powyższej decyzji
Plik k001P_2.doc
Numer decyzji DK-165/2001-1/001/P
Data decyzji 2001-09-10
Numer uchwaly 268/2001
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zamiana częstotliwości stacji zlokalizowanych w: RTCN Zielona Góra/ Jemiołów, RTON Płock/ Rachocin, RTCN Gdańsk/ Chwaszczyno
Plik k001P_3.doc
Numer decyzji DK-002/2002
Data decyzji 2002-01-14
Numer uchwaly 277/2001
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana pkt. III uzasadnienia decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2001 o udzielenie koncesji nr 001/P/2001-R
Plik k001P_4.doc
Numer decyzji DK-022/2002-2/001/P
Data decyzji 2002-02-05
Numer uchwaly 477/2001
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej Lublin/ Piaski (89,30 MHz), Koszalin/ Gołogóra (89,30 MHz) i Leżajsk (101,80 MHz)
Plik k001P_5.doc
Numer decyzji DK-041/2002-3/001/P
Data decyzji 2002-02-26
Numer uchwaly 478/2001
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej Kołobrzeg/ Białogard na lokalizację docelową - Białogard/ Sławoborze
Plik k001P_6.doc
Numer decyzji DK-050/2002-4/001/P
Data decyzji 2002-03-07
Numer uchwaly 123/2002
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść Zmiana struktury udziałowców
Plik k001P_7.doc
Numer decyzji DK-265/2002
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 508/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji 001/P/2001-R poprzez zmianę charakterystyki promieniowania oraz podwyższenie wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w Jeleniej Górze/ Śnieżne Kotły (100,8 MHz)
Plik k001P_8.doc
Numer decyzji DK-260/2002
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 507/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji nr 001/P/2001-R poprzez zmianę charakterystyki promieniowania i podwyższenie wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej Szczecin/ Kołowo (106,7 MHz)
Plik k001P_9.doc
Numer decyzji DK-261/2002
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 506/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji Nr 001/P/2001-R poprzez podwyższenie wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczeh Przemyśl/ Góra Tatarska (103,4 MHz)
Plik k001P_10.doc
Numer decyzji DK-262/2002
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 505/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji 001/P/2001-R poprzez zmianę charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Łobez/ Toborzyk (91,3 MHz)
Plik k001P_11.doc
Numer decyzji DK-263/2002
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 504/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji 001/P/2001-R poprzez podywższenie wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej Zamość/ Tarnawatka (107,7 MHz)
Plik k001P_12.doc
Numer decyzji DK-264/2002
Data decyzji 2002-10-14
Numer uchwaly 503/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji 001/P/2001-R poprzez zmianę charakterystyki promieniowania anteny i podwyższenie wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej Kłodzko/ Czarna Góra (101,6 MHz)
Plik k001P_13.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-344/2002
Data decyzji 2002-12-30
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Postanowienie rozpoznania wniosku z dnia 2.10.2002r. o dokonanie zmiany lokalizacji stacji z Radomska do Dobromierza ( 97,1 MHz) - po uzyskaniu postanowienia Prezesa URTiP w sprawie podniesienia ERP stacji w Łodzi do 10 kW
Plik k001P_14.doc
Numer decyzji DK-024/2003-5/001/P
Data decyzji 2003-02-06
Numer uchwaly 512/2002
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Przyznanie częstotliwości dla nadajnika synchronicznego pracującego z małą mocą na częstotliwości 91,0 MHz w Warszawie
Plik k001P_15.doc
Numer decyzji DK-044/2003-6/001/P
Data decyzji 2003-03-10
Numer uchwaly 596/2002
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Łodzi (93,5 MHz)
Plik k001P_16.doc
Numer decyzji Postanowienie Nr 070/2003
Data decyzji 2003-04-30
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie postępowania w sprawie wniosku dotyczącego zmiany lokalizacji stacji nadawczej we Wrocławiu/ Żórawinie (92,9 MHz) z powodu konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez URTiP
Plik k001P_17.doc
Numer decyzji Postanowienie Nr DK-077/2003
Data decyzji 2003-05-16
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść Sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w decyzji Nr 044/2003-6/001-P z dnia 10 marca 2003 polegającej na niewłaściwym podaniu liczby mieszkańców objętych zasięgiem programu radiowego pod nazwą RMF FM
Plik k001P_18.doc
Numer decyzji DK-133/2003-7/001/P
Data decyzji 2003-07-08
Numer uchwaly 597/2002
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana charakterystyki promieniowania i wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w Szczawnicy (103,2 MHz) oraz podniesienie mocy i zmiana charakterystyki promieniowania stacji nadawczej w Tarnowie (95,4 MHz)
Plik k001P_19.doc
Numer decyzji 135/2003-7/001/P
Data decyzji 2003-07-09
Numer uchwaly 038/2003
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Zmiana koncesji polegająca na nadaniu nowego brzmienia następującym punktom decyzji: V, VI, VII, VIII, XII i XVIII
Plik k001P_21.doc
Numer decyzji Postanowienie Nr 157/2003
Data decyzji 2003-07-17
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Rozpoznać wniosek z dnia 2 pażdziernika 2002 roku o dokonanie zmiany lokalizacji stacji nadawczej pracującej na częstotliwości 97,1 MHz z Radomska do miejscowości Dobromierz - do dnia 17 października 2003 roku
Plik k001P_20.doc
Numer decyzji Postanowienie Nr 262/2003
Data decyzji 2003-11-05
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść ustalenie terminu do wydania decyzji o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji Nr 135/2003-7/001/P z dnia 9 lipca 2003 roku do dnia 15 grudnia 2003 roku
Plik k001P_23.doc
Numer decyzji DK-261/2003
Data decyzji 2003-11-05
Numer uchwaly 472/2003
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa zmiany lokalizacji i podniesienia mocy stacji nadawczej Wrocław/ Żurawina (92,9 MHz)
Plik k001P_22.doc
Numer decyzji DK-304/2003
Data decyzji 2003-12-15
Numer uchwaly 434/2003
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DK-135/2003-7/001/P z dnia 9 lipca 2003 roku
Plik k001P_24.doc
Numer decyzji DK-005/2004-8/001/P
Data decyzji 2004-01-16
Numer uchwaly 313/2003
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej i przeniesienie jej z Zimnej Brzeźnicy do Żagania (94,8 MHz) wraz podniesienie mocy oraz zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Ostrołęce (91,5 MHz), zmiana charakterystyki promieniowania anteny w Koszalinie (89,3 MHz)
Plik k001P_25.doc
Numer decyzji DK-074/2004
Data decyzji 2004-03-25
Numer uchwaly 123/2004
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji polegającej na zmianie charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej RTON Zakopane/ Gubałówka (101,8 MHz)
Plik k001P_26.doc
Numer decyzji DK-075/2004
Data decyzji 2004-03-25
Numer uchwaly 121/2004
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji polegającej na zmianie charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej RTON Świnoujście (101,2 MHz)
Plik k001P_27.doc
Numer decyzji DK-076/2004
Data decyzji 2004-03-25
Numer uchwaly 122/2004
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji polegającej na zmianie charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej RTON Wałbrzych/ Góa Chełmiec (102,9 MHz)
Plik k001P_28.doc
Numer decyzji DK-113/2004-9/001/P
Data decyzji 2004-05-24
Numer uchwaly 032/2004
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji z Radomska do Dobromierza wraz ze zmianą warunków technicznych stacji nadawczej pracującej na częstotliwości 97,1 MHz
Plik k001P_29.doc
Numer decyzji DK-124/2004
Data decyzji 2004-06-14
Numer uchwaly 260/2004
Typ umorzenie postępowania o rozszerzenie koncesji
Treść Umorzenie postępowania o rozszerzenie koncesji o stację nadawczą Żagań/ Wichów (woj. lubuskie)
Plik k001P_30.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-182/2004
Data decyzji 2004-09-23
Numer uchwaly
Typ inne wnioski i decyzje
Treść Odmowa wyłączenia członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji- Pana Włodzimierza Czarzastego, od udziału w głosowaniu przy rozpatrywaniu wszystkich postępowań, których stroną jest spółka RMF FM Sp. z o.o.
Plik k001P_31.doc
Numer decyzji DK-218/2004-10/001/P
Data decyzji 2004-10-29
Numer uchwaly 263/2004
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Rabce (104,7 MHz)
Plik k001P_32.doc
Numer decyzji DK-022/2005-11/001/P
Data decyzji 2005-01-13
Numer uchwaly 264/2004
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Kluczborku (99,5 MHz)
Plik k001P_33.doc
Numer decyzji DK-035/2005-12/001/P
Data decyzji 2005-01-26
Numer uchwaly 448/2004
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Dobromierzu (97,1 MHz)
Plik k001P_34.doc
Numer decyzji DK-067/2005-13/001/P
Data decyzji 2005-03-01
Numer uchwaly 267/2004
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Słupsku (92,1 MHz)
Plik k001P_35.doc
Numer decyzji DK-176/2005-14/001/P
Data decyzji 2005-06-16
Numer uchwaly 049/2005
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść zmiana charakterystyki i współrzędnych geograficznych anteny stacji w Zielonej Górze (106,4 MHz), wysokości zawieszenia anteny stacji w Gdańsku (98,4 MHz), zamiana częstotliwości z 92,1 MHz na 100,9 MHz stacji w Słupsku
Plik k001P_36.doc
Numer decyzji DK-205/2005-15/001/P
Data decyzji 2005-07-11
Numer uchwaly 047/2005
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Elblągu (92,6 MHz); odmowa rozszerzenia koncesji dla spółki Radio ZET Sp. z o.o.
Plik k001P_37.doc
Numer decyzji DK-206/2005-16/001/P
Data decyzji 2005-07-11
Numer uchwaly 259/2005
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Gorzowie Wielkopolskim (96,1 MHz); odmowa rozszerzenia koncesji dla spółki Radio ZET Sp. z o.o.
Plik k001P_38.doc
Numer decyzji DK-337/2005-17/001/P
Data decyzji 2005-11-16
Numer uchwaly 331/2005
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Iławie Kisielicach (107,4 MHz)
Plik k001P_39.doc
Numer decyzji DK-057/2006-18/001/P
Data decyzji 2006-03-27
Numer uchwaly 114/2006
Typ inne zmiany parametrów technicznych
Treść Zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej w Lublinie/ Piaskach i zamiana częstotliwości stacji nadawczej w Warszawie z częstotliwości 91 MHz na 90,6 MHz
Plik k001P_40.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-279/2006
Data decyzji 2006-10-26
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę technicznych rozpowszechniania programu (dodanie stacji nadawczej w lokalizacji Krynica Góra Parkowa (96 MHz)
Plik k001P_41.doc
Numer decyzji DK-294/2006-19/001/P
Data decyzji 2006-11-16
Numer uchwaly 361/2006
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji o stację nadawczą w Dęblinie (93,6 MHz)
Plik k001P_42.doc
Numer decyzji DK-307/2006-19/001/P
Data decyzji 2006-12-01
Numer uchwaly 448/2006
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Warszawie wraz ze zmianami technicznymi (f=90,6 MHz)
Plik k001P_43.doc
Numer decyzji DK-129/2007
Data decyzji 2007-05-07
Numer uchwaly 183/2007
Typ umorzenie postępowania w sprawie zmiany koncesji
Treść Umorzenie postępowania prowadzonego wobec wniosku z dnia 01-08-2006 w sprawie zmiany koncesji poprzez dodanie stacji nadawczej w lokalizacji Krynica/ Góra Parkowa, f=96 MHz (powtórzenie częstot. w lokalizacji RTCN Kraków/ Chorągwica)
Plik k001P_44.doc
Numer decyzji POSTANOWIENIE Nr DK-162/2007
Data decyzji 2007-06-05
Numer uchwaly
Typ przesunięcie terminu
Treść Wyznaczenie nowego terminu do zakończenia postępowania prowadzonego wobec wniosku o zmianę koncesji w zakresie technicznych warunków rozpowszechniania programu (podniesienie mocy i zmiana charakter. promieniowania anteny stacji RTCN Suwałki, f=95,1 MHz)
Plik k001P_45.doc
Numer decyzji DK-453/2007-20/001/P
Data decyzji 2007-12-27
Numer uchwaly 207/2007
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy i zmiana charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej Suwałki/ Krzemieniucha, f=95,1 MHz
Plik k001P_46.doc

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401

tel. 22 597 31 01
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie