WYKAZ DECYZJI DLA 0003


Numer decyzji 0003
Data decyzji 1994-03-01
Numer uchwaly 9/94
Typ udzielenie koncesji
Treść udzielenie koncesji
Numer decyzji 3/1
Data decyzji 1994-06-28
Numer uchwaly
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe stacje nadawcze
Numer decyzji 3/2
Data decyzji 1994-07-22
Numer uchwaly
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe stacje nadawcze
Numer decyzji 45/3/95
Data decyzji 1995-05-31
Numer uchwaly 142/95
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe stacje nadawcze i aktualizacja parametrów technicznych
Numer decyzji 62/3/95
Data decyzji 1995-08-16
Numer uchwaly 143/95
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe stacje nadawcze
Numer decyzji 88/3/95
Data decyzji 1995-09-21
Numer uchwaly 190/95
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe częstotliwości
Numer decyzji postanowienie
Data decyzji 1995-10-20
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść sprostowanie błędu pisarskiego
Numer decyzji 163/3/95
Data decyzji 1995-12-27
Numer uchwaly 312/95
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe stacje nadawcze
Numer decyzji DK-015/96-8/3
Data decyzji 1996-01-30
Numer uchwaly
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść przyznanie nowej częstotliwości (bez opłaty - czasowe określenie param. tech.)
Numer decyzji DK-033/96-9/115
Data decyzji 1996-02-27
Numer uchwaly
Typ opłata zmiana umorzenie zwolnienie
Treść skorygowanie opłaty naliczonej za decyzję 163/3/95
Numer decyzji DK-069/96-9/3
Data decyzji 1996-05-13
Numer uchwaly
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść nowe kanały i zwiększenie mocy
Numer decyzji DK-006/97-10/3
Data decyzji 1997-01-06
Numer uchwaly 436/96
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Nowe częstotliwości w Kozienicach i Kartuzach i zmiany parametrów 5 stacji.
Numer decyzji DK-052/97
Data decyzji 1997-04-07
Numer uchwaly 65/97
Typ odmowa udzielenia/rozszerzenia koncesji
Treść Odmowa przyznania kanału 35 w Białymstoku
Numer decyzji DK-139/97
Data decyzji 1997-07-10
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez Telewizję Polsat S.A. art. 53 ustawy o radiofonii i telewizj przez rozpowszechnianie w dniu 12 marca 97 filmu "Ostry poker w Małym Tokio" Nałożenie kary pieniężnej w wysokości 300 000 złotych
Numer decyzji DK-149/97-11/3
Data decyzji 1997-07-22
Numer uchwaly 221/97
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Nowe kanały w: Góra Jawor 58, Suwałki 58, Hajnówka 29, Starachowice 60.
Numer decyzji DK-158/97-12/3
Data decyzji 1997-08-19
Numer uchwaly 246/97
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana mocy Szczecin/Kołowo 48 i Warszawa 35, zmiana lokalizacji z Jeżowa Sudeckiego na Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze 57
Numer decyzji DK-012/98
Data decyzji 1998-01-21
Numer uchwaly 424/97
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa wykreślenia pkt. V koncesji: " w lokalnych pasmach programowych reklamy mogą być nadawane za pomocą co najmniej trzech stacji nadawczych"
Numer decyzji DK-019/98
Data decyzji 1998-02-13
Numer uchwaly 36/98
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji 163/97 z dnia 25.08.97
Numer decyzji DK-058/98-13/3
Data decyzji 1998-03-24
Numer uchwaly 74/98
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Zwiększenie mocy stacji nadawczej (53) Bydgoszcz/ Trzeciewiec z 400 do 650 kW; przedłużenie ważności lokalizacji paramentrów technicznych stacji nadawczej (35) Lublin-Piaski do 31.12.98
Numer decyzji DK-109/98
Data decyzji 1998-06-04
Numer uchwaly 169/98
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DK-012/98 z dnia 21.01.98 r.
Numer decyzji DK-122/98
Data decyzji 1998-07-08
Numer uchwaly 209/98
Typ odmowa wznowienia postępowania
Treść Odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną 55/96 z dnia 4 listopada 1996 roku
Numer decyzji DK-138/98
Data decyzji 1998-08-25
Numer uchwaly 256/98
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji DK-030/98-6/218
Numer decyzji 200/98
Data decyzji 1998-12-11
Numer uchwaly 496/98
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Wezwanie do niezwłocznego wstrzymania rozpoczetej 14.11.98 r. emisji reklamy BOLS SPORT TRAVEL
Numer decyzji DK-208/98-14/3
Data decyzji 1998-12-21
Numer uchwaly 313/98
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji - nowe stacje nadawcze w Koszalinie/Gołogórze (40) i Stalowej Woli (31)
Numer decyzji 17/99
Data decyzji 1999-02-23
Numer uchwaly 43/99
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji nr 200/98 z dnia 11.12.98 (dot. zakazu emisji reklamy BOLS SPORT TRAVEL)
Numer decyzji Postanowienie DK-18/99c
Data decyzji 1999-02-26
Numer uchwaly
Typ wznowienie postępowania
Treść Wznowienie postępowania w sprawie zmiany/rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego za pomocą dodatkowego kanału telwizyjnego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w miejscowości Mikstat (woj. wielkopolskie)
Numer decyzji DK-035/99-15/3
Data decyzji 1999-03-25
Numer uchwaly 368/98
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji - nowy kanał (58) w Szczawnicy, wykreślenie w koncesji część A "Stacje dużej mocy" dot. stacji nadawczej zlokalizowanej w Stalowej Woli i wpisanie jej do części B "Stacje małej mocy"
Numer decyzji DK-036/99-16/3
Data decyzji 1999-03-25
Numer uchwaly 168/98
Typ rozszerzenie koncesji (nowe cz/k )
Treść Rozszerzenie koncesji - nowy kanał w Siedlcach (50)
Numer decyzji DK-191/2000
Data decyzji 2000-09-14
Numer uchwaly 399/2000
Typ zmiana dotycząca struktury udziałowców
Treść zezwolenie na objęcie 33% akcji Koncesjonariusza przez spółkę "POLSAT-MEDIA" B.V. z siedzibą w Rotterdamie (podmiot prawa holenderskiego)
Numer decyzji DK-210/2000-17/3
Data decyzji 2000-10-25
Numer uchwaly 473/2000
Typ zmiana nazwy koncesjonariusza
Treść Zmiana nazwy podmiotu z nazwy: Telewizja Satelitarna "POLSAT" S.A. na nazwę: "Telewizja POLSAT" S.A.
Numer decyzji DK-233/2000-18/3
Data decyzji 2000-11-16
Numer uchwaly 501/2000
Typ uchylenie koncesji w części
Treść Wykreślenie z koncesji stacji nadawczych w Koszalinie (kanał 60) i w Suwałkach (kanał 41)
Numer decyzji DK-247/2000-19/3
Data decyzji 2000-12-06
Numer uchwaly 504/2000
Typ inne zmiany programowe
Treść wydzielenie pasm programowych pomiędzy godz. 17.00-22.000 w wymiarze nie przekraczającym 1 godziny dziennie, w celu rozpowszechniania audycji o sprawach lokalnych za pomocą niektórych lub wszystkich stacji nadawczych
Numer decyzji Podstanowienie DK-248/2000
Data decyzji 2000-12-06
Numer uchwaly
Typ sprostowanie oczywistej omyłki
Treść sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w decyzji Nr DK-233/2000-18-3 z dnia 16.11.2000 poprzez dodanie w pkt. I w/w decyzji prawidłowego adresu siedziby koncesjonariusza
Numer decyzji DK-041/2001-20/3
Data decyzji 2001-03-07
Numer uchwaly 342/99
Typ inne zmiany warunków koncesji
Treść Przedłużenie ważności przydziału kanału 35 stacji nadawczej Lublin-Piaski do dnia wygaśnięcia koncesji z zachowaniem dotychczasowych warunków rozpowszechniania programu
Numer decyzji Postanowienie DK-076/2001
Data decyzji 2001-04-10
Numer uchwaly
Typ zawieszenie postępowania
Treść Zawieszenie, na wniosek strony, postepowania wszczętego na podstawie wniosku nadawcy o zmianę struktury udziałowców spółki "Telewizja POLSAT" S.A.
Numer decyzji DK-209/2001-21/3
Data decyzji 2001-11-19
Numer uchwaly 046/2001
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji wraz ze innymi zmianami technicznymi staci nadawczej i przeniesienie jej z miejscowości Kozienice/ Świerże do miejscowości Dęblin/ Ryki (kanał 59)
Numer decyzji DK-038/2002-22/3
Data decyzji 2002-02-26
Numer uchwaly 078/2002
Typ odmowa zmian
Treść Odmowa dokonania zmiany koncesji polegająca na zmianie lokalizacji stacji nadawczej z Wodzisławia Śląskiego do Rybnika wraz ze zwiększeniem mocy
Numer decyzji Postanowienie DK-091/2002
Data decyzji 2002-04-16
Numer uchwaly 136/2002
Typ wznowienie postępowania
Treść wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji nr 138/2000 z dnia 6 czerwca 2000 roku
Numer decyzji Postanowienie DK-092/2002
Data decyzji 2002-04-16
Numer uchwaly 136/2002
Typ zawieszenie postępowania
Treść zawieszenie postepowania do czasu wydania przez właściwy sąd powszechny prawomocnewgo orzeczenia w sprawie objętej treścią w/w decyzji
Numer decyzji DK-090/2002-23/3
Data decyzji 2002-04-16
Numer uchwaly 673/2001
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej ze Zduńskiej Woli do Sieradza wraz ze zmianami technicznymi
Numer decyzji DK-249/2002-24/3
Data decyzji 2002-09-19
Numer uchwaly 295/2002
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji, współrzędnych geograficznych i wysokości posadowienia anteny stacji nadawczej w Gdańsku (kanał 30)
Numer decyzji DK-012/2003
Data decyzji 2003-01-29
Numer uchwaly 679/2002
Typ utrzymanie w mocy decyzji
Treść Utrzymanie w mocy decyzji nr DK-038/2002-22/3 z dnia 26 lutego 2002 roku (odmowa zmiany lokalizacji stacji nadawczej z Wodzisława Śl. do Rybnika)
Numer decyzji 2
Data decyzji 2003-02-12
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie art. 16c ustawy o rtv, nałożenie na nadawcę kary pieniężnej
Numer decyzji DK-038/2003-25/3
Data decyzji 2003-03-07
Numer uchwaly 566/2002
Typ zmiana ERP stacji nadawczej
Treść Podniesienie mocy stacji nadawczej w Krakowie (kanał 53)
Numer decyzji DK-111/2003-26/3
Data decyzji 2003-06-13
Numer uchwaly 518/2001
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej w Giżycku (kanał 43) i Ciechanowie (kanał 52), Białymstoku (kanał 60) oraz w Zielonej Górze wraz z podniesieniem mocy (kanał 26), zmiana wysokości zawieszenia anteny stacji nadawczej w Bieszczadach (kanał 58)
Numer decyzji DK-182/2003-27/3
Data decyzji 2003-08-01
Numer uchwaly 088/2003
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji z miejscowości Starachowice na obiekt RTCN Przysucha/ Kozłowiec i podniesienie mocy stacji nadawczej pracującej na kanale 60
Numer decyzji 12/2003
Data decyzji 2003-11-12
Numer uchwaly
Typ naruszenie urt lub koncesji
Treść Naruszenie przez spółkęTelewizja POLSAT S.A. zapisów zawartych w art. 16 ust. 2 ustawy o rtv i nałożenie na nadawcę kary pieniężnej
Numer decyzji DK-266/2003-28/3
Data decyzji 2003-11-13
Numer uchwaly 479/2003
Typ zmiana terminu uruchomienia
Treść Określenie terminu 31 grudnia 2003 roku jako terminu rozpoczęcia rozpowszechniania programu POLSAT ze stacji nadawczej RTCN Przysucha/ Kozłowiec (kanał 60)
Numer decyzji DK-020/2004-29/3
Data decyzji 2004-01-27
Numer uchwaly 295/2003
Typ zmiana lokalizacji stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji stacji nadawczej z Wodzisławia Śląskiego do Rybnika wraz ze zmianą charakterystyki promieniowania anteny (kanał 43)
Numer decyzji DK-028/2004-30/3
Data decyzji 2004-02-05
Numer uchwaly 119/2003
Typ zmiana lokalizacji i ERP stacji nadawczej
Treść Zmiana lokalizacji wraz z podniesieniem mocy stacji nadawczej w Katowicach (kanał 47)

Aby uzyskać informację na temat konkretnej koncesji/decyzji, należy: 

  1. wybrać z powyższej tabeli krzyżowej odpowiednią kategorię (klikając w link w kolorze niebieskim),
  2. wybór kategorii spowoduje przekierowanie do tabeli z wybranymi decyzjami, domyślnie posortowanymi według lat wydania decyzji,
  3. za pomocą szarych nagłówków możliwe jest przeszukiwanie tabeli - w tym celu należy wpisać w puste pole żądane zapytanie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wcisnąć na klawiaturze komputera przycisk "enter" (aby cofnąc wyszukiwanie, należy wyczyścić pole i ponownie wcisnąć "enter"),
  4. po odnalezieniu właściwej pozycji, należy kliknąć link "decyzje" (prawa skrajna kolumna), co spowoduje przejście do szczegółów decyzji z możliwością pobrania jej w formacie ".doc".

Pliki z tekstami decyzji dla koncesji naziemnych i satelitarnych załączone są tylko do decyzji wydanych od początku 2000 r., a dla koncesji w sieciach telekomunikacyjnych załączone będą tylko do decyzji wydanych od początku 2010 r.

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie