Kalendarz wyborczy dla nadawców

16.09.2011
Prezentujemy Państwu kalendarz dla nadawców, dotyczący wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
Kalendarz dotyczący wyborów do Sejmu RP i Senatu RP dla nadawców

TREŚĆ CZYNNOŚCI

DATA WYKONANIA CZYNNOŚCI

Przekazanie nadawcom publicznym informacji przez PKW, komisarzy wyborczych i gminne komisje wyborcze o komitetach wyborczych

do 24 dnia*

do 15.09.11 r.

Wniosek o wyrażenie zgody przez Przewodniczącego KRRiT na emitowanie audycji z obszaru sąsiedniego

do 24 dnia*

do 15.09.11 r.

Wniosek pełnomocnika o przydział nieodpłatnego czasu antenowego

do 22 dnia*

do 19.09.11 r. ******

Informacja o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu

do 22 dnia*

do 19.09.11 r.******

Przekazanie pełnomocnikom informacji dot. audycji wyborczych

do 20 dnia*

do 19.09.11 r.

   

Losowanie kolejności audycji wyborczych

do 18 dnia*

do 21.09.11 r.

Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji w programach ogólnokrajowych i regionalnych

od15 dnia* do dnia zakończenia kampanii wyborczej

od 24.09.11 r. do 7.10. 11 r.

Wniosek pełnomocnika o udostępnienie studia i urządzeń technicznych do kierującego redakcją

24 h**

Dostarczenie materiałów audycji wyborczej samodzielnie przygotowanej przez komitet wyborczy

24 h***

Usunięcie przez pełnomocnika usterek i dostarczonego poprawionego materiału gdy materiał nie odpowiada warunkom technicznym

8 h****

Przerwanie audycji wyborczej w przypadku niezastosowania się pełnomocnika do wezwanie do skrócenia czasu audycji

8 h*****

 

* przed dniem wyborów
** przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej
*** przed dniem rozpowszechniania audycji
**** przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji
***** od wezwania
****** w związku z faktem, iż koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniuINFORAMCJA W SPRAWIE TERMINÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOBOTĘ ALBO DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY


Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn.zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
W/w przepis ma również zastosowanie do upływu terminów czynności nieokreślonych w ustawie, a wynikających z rozporządzeń, wydawanych na podstawie tej ustawy.


W związku z powyższym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności  określonych w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 154, poz. 915 i Nr 193, poz. 1146) oraz rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 154, poz. 917) przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (dot. terminu składania wniosków przez pełnomocników o przydział nieodpłatnego czasu antenowego i informowania nadawcę o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu).


Ponadto zgodnie z art. 9 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy czynności wyborcze wskazane w tabeli są dokonywane w godzinach urzędowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz nadawców.

 

Sporządziła: Beata Molesztak - Główny  Specjalista ds. Legislacji w Departamencie Prawnym

Materiały powiązane

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401

tel. 22 597 31 01
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie